Zorgbudget voor mensen met een handicap

Het zorgbudget voor mensen met een handicap:

 • heet ook het basisondersteuningsbudget.
 • bedraagt 300 euro per maand (een vast bedrag).
 • is voor mensen met een erkende handicap die aan bepaalde voorwaarden voldoen.
 • krijg je automatisch als je tot een van de groepen voor het zorgbudget behoort, je moet het niet aanvragen. Doe je een beroep op "niet-rechtstreeks toegankelijke hulp en ondersteuning van het VAPH", dan kan je een vrijwillig overstap naar een zorgbudget voor mensen met een handicap aanvragen bij het VAPH.
 • wordt uitbetaald door je zorgkas.
 • is niet belastbaar.

Voorwaarden

1. Duidelijk afgebakende groepen

Het zorgbudget is voor mensen met een erkende handicap (wat per definitie moet erkend zijn voor je 65 jaar werd) en een vastgestelde ondersteuningsnood. Ze moeten daarvoor al een bestaand attest of bewijs hebben.

Vanaf 1 januari 2021 kunnen enkel deze groepen het zorgbudget nieuw toegekend krijgen:

 • Kinderen en jongvolwassenen met minstens 12 punten op de schaal voor de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte (of verhoogde kinderbijslag);
 • Personen die beroep doen op niet-rechtstreeks toegankelijke hulp van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, en die vrijwillig overstappen naar een zorgbudget voor mensen met een handicap.

Deze groepen kregen het zorgbudget voor mensen met een handicap al toegekend:

 • Sinds september 2016 wordt het zorgbudget uitbetaald aan volwassenen met een handicap die op de wachtlijst staan voor gehandicaptenzorg. Dit betekent geregistreerd staan met een actieve zorgvraag op de “Centrale Registratie voor Zorgvragen”-databank op 31 december 2014 én op 1 januari 2016.
 • Sinds januari 2017 wordt het zorgbudget uitbetaald aan minderjarigen met een handicap en een erkende aanvraag voor jeugdhulp: ze waren op 30 juni 2015 met een actieve zorgvraag geregistreerd bij de intersectorale toegangspoort voor jeugdhulp of ze hadden op 30 juni 2015 een actieve zorgvraag en een indicatiestellingsverslag waaruit blijkt dat ze in aanmerking komen voor een persoonlijk assistentiebudget.
 • Sinds januari 2017 kunnen personen die beroep doen op niet-rechtstreeks toegankelijke hulp van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, onder bepaalde voorwaarden vrijwillig overstappen naar een zorgbudget voor mensen met een handicap.
 • Sinds september 2017 wordt het zorgbudget uitbetaald aan kinderen en jongvolwassenen met minstens 12 punten op de schaal voor de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte (of verhoogde kinderbijslag);
 • Sinds september 2017 wordt het zorgbudget ook uitbetaald aan jongvolwassenen die voor de leeftijd van 26 jaar minstens 12 punten kregen op de medisch-sociale schaal voor de integratietegemoetkoming.
  Vanaf 1 januari 2021 krijgen jongvolwassenen met een eerste geldige score
  (minstens 12 punten) voor de integratietegemoetkoming geen zorgbudget toegekend.
   
  Jongvolwassenen met een geldige score voor de integratietegemoetkoming die ingaat vóór 1 januari 2021, hebben recht op het zorgbudget als ze eind 2020 minstens 21 jaar zijn. Met een geldige score voor de integratietegemoetkoming, kan men het zorgbudget immers pas krijgen vanaf de leeftijd van 21 jaar. 
  Ze blijven verder recht hebben op het zorgbudget, zolang ze over een geldige score beschikken.
 • Sinds mei 2019 wordt het zorgbudget uitbetaald aan volwassenen met een handicap die bij het VAPH om een persoonsvolgend budget gevraagd hebben, en wiens vraag in de loop van 2017 de hoogte prioriteit kreeg. Ze moeten sinds de tweede jaarhelft van 2017 (vóór 16 oktober 2017) met hun vraag geregistreerd staan in prioriteitengroep 1 of 2.

Deze mensen behouden hun zorgbudget, zolang ze voldoen aan de voorwaarden van de groep waartoe ze behoren.

2. Geen gebruik maken van hulp of ondersteuning die je niet kan combineren met het zorgbudget

Je mag geen gebruik maken van de zogenaamde niet-rechtstreeks toegankelijke hulp” bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Wie van deze hulp gebruik maakt, kan vanaf 1 januari 2017 onder bepaalde voorwaarden overstappen naar het zorgbudget.

Naast de niet-rechtstreeks toegankelijke hulp van het VAPH zijn er nog andere vormen van ondersteuning, die je niet kan combineren met het zorgbudget voor mensen met een handicap.

3. Aangesloten zijn bij de Vlaamse sociale bescherming

Je moet aangesloten zijn bij een zorgkas.

 • Als je ouder bent dan 25 jaar en in Vlaanderen woont, is aansluiten bij een zorgkas sowieso verplicht. Je betaalt daarvoor een zorgpremie.
 • Tussen 18 en 25 jaar is aansluiten bij een zorgkas gratis (en niet verplicht, maar wel noodzakelijk voor een zorgbudget).
 • Jonger dan 18 jaar? Je sluit je gratis aan, en minstens één van de ouders moet aangesloten zijn bij een zorgkas, indien zij aan de voorwaarden voor een aansluiting voldoen.

En in het Brussels Gewest?

Voor inwoners van het Brussels Gewest gelden dezelfde voorwaarden voor het zorgbudget voor mensen met een handicap als voor inwoners van Vlaanderen. En tot tot 2020 is er geen wachttijd voor inwoners van Brussel.

> Meer over het zorgbudget in het Brussels Gewest


Hoe krijg je het zorgbudget?

Behoor je tot een van de groepen voor een zorgbudget voor mensen met een handicap, dan zal je zorgkas contact met je opnemen zodra je in aanmerking komt voor een budget.

Je hoeft zelf geen aanvraag bij je zorgkas te doen of contact op te nemen.
De zorgkas zal je met een brief op de hoogte brengen en indien nodig bijkomende gegevens opvragen, bijvoorbeeld je rekeningnummer. Je zorgkas betaalt het zorgbudget voor mensen met een handicap uit. De uitbetaling gebeurt telkens
 op het einde van de maand.

Wil je vrijwillig overstappen van niet-rechtstreeks toegankelijke hulp van het VAPH naar het zorgbudget, dan moet je deze overstap aanvragen bij het VAPH.

Behoor je niet tot een van deze groepen, of kan je geen vrijwillige overstap doen naar het zorgbudget, dan kan je geen zorgbudget voor mensen met een handicap krijgen.

 

Een zorgkas organiseert in opdracht van de Vlaamse overheid de Vlaamse sociale bescherming. Heb je vragen over je zorgpremie of zorgbudget? Daarmee kan je terecht bij je zorgkas.