Welke mobiliteitshulpmiddelen kan je krijgen?

Verschillende types mobiliteitshulpmiddelen

De verstrekker (bandagist) bij wie je een mobiliteitshulpmiddel gaat halen, kan je verschillende types mobiliteitshulpmiddelen voorstellen:

 • Een manuele rolstoel. Er zijn standaard rolstoelen, meer aanpasbare "modulaire" rolstoelen, verzorgingsrolstoelen en types voor kinderen zoals duwwandelwagens en kinderrolstoelen. 
 • Een elektronische rolstoel. Het zijn rolstoelen met elektromotoren, die je bedient met een joystick en bedieningsknoppen. Er zijn types voor binnen en buiten, en voor kinderen. 
 • Een elektronische scooter. Dit zijn zitscooters of wagentjes met drie of vier wielen waarmee je zowel binnen als buiten afstanden kunt afleggen. 
 • Een drie- of vierwielfiets en zitdriewielfiets. Het zijn fietsen voor verplaatsingen buiten en voor wie niet met een gewone tweewieler kan fietsen. 
 • Een loophulpmiddel. Dit biedt ondersteuning bij het staan of stappen. Er zijn ook weer verschillende types, bv. met en zonder wieltjes. 
 • Een stasysteem. Dit is een elektrisch instelbare statafel, die iemand ondersteunt bij het rechtstaan.  

Alle mobiliteitshulpmiddelen die beschikbaar zijn, worden opgenomen in een pdf bestandproductenlijst mobiliteitshulpmiddelen (1 juni 2022) (1.56 MB). Ook alle mogelijke aanpassingen die de verstrekker aan een hulpmiddel kan doen, zijn opgenomen in een pdf bestandlijst met aanpassingen voor mobiliteitshulpmiddelen (1 juni 2022) (657 kB). Ook de prijs staat hierin vermeld (wat de Vlaamse sociale bescherming betaalt en wat je evt. nog zelf moet betalen).

Maandelijks worden nieuwe mobiliteitshulpmiddelen en mogelijke aanpassingen aan deze overzichtslijsten toegevoegd na advies van de Adviescommissie Mobiliteitshulpmiddelen en beslissing van de leidend ambtenaar van het agentschap Vlaamse sociale bescherming.

Vanaf 1 juni 2022 worden de volgende aanpassingen aan de overzichtslijsten doorgevoerd:

De verstrekker zal je een type voorstellen op basis van het medisch voorschrift dat je van je arts gekregen hebt of op basis van het Rolstoel advies rapport dat je van een rolstoel advies team hebt gekregen. Hij zal je dus het type voorstellen waarmee jij het best geholpen bent om je verplaatsen. Het kan ook dat je verstrekker je meerdere mobiliteitshulpmiddelen zal aanbieden. 

Niet voor tijdelijk gebruik

Het gaat om hulpmiddelen die iemand heel zijn leven (of toch lange tijd) nodig heeft. Het zijn dus geen krukken of rolstoelen die je tijdelijk uitleent na een kwetsuur, bijvoorbeeld een beenbreuk.

Andere hulpmiddelen bij het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap

Mensen met een erkende handicap kunnen bij het Vlaams agentschap voor personen met een handicap (VAPH) nog tegemoetkomingen voor andere hulpmiddelen krijgen, zoals aanpassingen aan tweewielfietsen en handbikes, aanpassingen aan de auto of aanpassingen aan de woning. 

Het VAPH blijft bevoegd voor een aantal hulpmiddelen voor verplaatsing over middellange afstand (vergelijkbaar met fietsen): 

 • Aankoppelwielen voor manuele rolstoel
 • Ombouwpakket elektrische ondersteuning voor manueel aankoppelwiel
 • Elektrische aankoppeleenheid/trekeenheid voor manuele (hoepel)rolstoel
 • Driewiel(lig)fietsen enkel met handtrappers (niet met dubbel aandrijfsysteem: voet- en handtrappers!)
 • Rolstoelfiets
 • Rolstoelplateaufiets
 • Rolstoel-fietsverbinding
 • Tandems, duofietsen, aanhangfietsen
 • Rolstoelhulpmotor voor de begeleider

Aanpassingen en maatwerk mogelijk

Bij de meeste mobiliteitshulpmiddelen kan de verstrekker nog aanpassingen doen om het toestel nog meer af te stemmen op wat je nodig hebt. Het zijn aanpassingen zoals extra steunen, riemen, remmen, een antidecubituskussen, een aangepaste zitschelp enz. Je verstrekker zal dat met jou bespreken.

Als dat nodig is, kan je verstrekker ook een mobiliteitshulpmiddel op maat laten maken, bijvoorbeeld een grotere of kleinere rolstoel. Weet wel dat hij daarvoor ook goedkeuring moet vragen bij een controlecommissie en dat niet op eigen houtje kan beslissen. 

Je verstrekker kiest het type

Je kiest niet zelf welk type mobiliteitshulpmiddel je nodig hebt. Het is je verstrekker die je een type mobiliteitshulpmiddel zal voorstellen. Hij zal de mogelijkheden met jou bespreken en je akkoord vragen. Je verstrekker is daarbij gebonden aan regels. Hij mag je niet om het even welk hulpmiddel aanbieden. Je verstrekker moet zijn keuze baseren op het medisch voorschrift van je arts of op het rolstoel advies rapport van je rolstoel advies team, waarin staat voor welke gezondheidsproblemen jij een hulpmiddel nodig hebt. 

Je verstrekker moet zelf ook goedkeuring vragen bij controle-organen over het hulpmiddel dat hij jou wil aanbieden. Hoe geavanceerder (en duurder) het hulpmiddel, hoe uitgebreider de goedkeuring die hij daarvoor moet vragen. 

Je kan dan zelf samen met je verstrekker nog kiezen welk model, welk merk of welke uitvoering van dat type mobiliteitshulpmiddel je wil. 

Wil je toch een meer geavanceerd type dan wat je nodig hebt volgens je medisch voorschift? Dat kan, maar dan zal je de meerkost zelf moeten betalen. Enkel de waarde van het hulpmiddel waar je volgens je medische toestand nood aan hebt, zal door de vlaamse sociale bescherming betaald worden. De rest leg je zelf op. 

Officiële product- en prijslijsten

De verstrekker heeft een officiële lijst waarop alle types hulpmiddelen beschreven staan die je via de Vlaamse sociale bescherming kan krijgen.

Hij heeft ook een lijst met per type hulpmiddelen:

 • alle beschikbare merken van dat hulpmiddel, van de verschillende fabrikanten die dat hulpmiddel op de markt brengen;
 • de prijs van het hulpmiddel, en de meerprijs van mogelijke aanpassingen of extra's die eraan kunnen gebeuren.
 • hoeveel de Vlaamse sociale bescherming aan de verstrekker zal betalen voor dat hulpmiddel en de eventuele aanpassingen (de "terugbetaling"). Dat hoef je dus niet zelf te betalen.
 • het supplement dat je zelf zal moeten betalen. Dat is het verschil tussen de prijs voor het hulpmiddel en de aanpassingen en de terugbetaling die de Vlaamse sociale bescherming voorziet. 

Innovatief hulpmiddel of niet op de lijst?

Je verstrekker kan je ook nog een mobiliteitshulpmiddel voorstellen dat niet op zijn officiële lijst staat, bijvoorbeeld een nieuw soort of innovatief type mobiliteitshulpmiddel. Hij zal daarvoor wel een uitgebreidere aanvraag en controle moeten doen.

Hier vind je volledige historiek van de productenlijst, de nieuwe producten, aanpassingen en schrappingen