Voorwaarden: wie kan een mobiliteitshulpmiddel krijgen?

De Vlaamse sociale bescherming betaalt (een groot deel van) de kosten voor de aankoop of huur van een mobiliteitshulpmiddel, als je voldoet aan de voorwaarden: 

  • medische voorwaarde: je behoefte aan een mobiliteitshulpmiddel moet voorgeschreven zijn door een arts of meer gespecialiseerde zorgverlener.
  • administratieve voorwaarde: je moet aangesloten zijn bij de Vlaamse sociale bescherming, wat inhoudt dat je je jaarlijkse zorgpremie betaalt aan je zorgkas. (Wat in Brussel?

Leeftijd is geen voorwaarde. Je kan op elke leeftijd een mobiliteitshulpmiddel aanvragen. Je leeftijd kan wel mee bepalen welk type hulpmiddel bij je past en hoe snel je dat mag vervangen. Vanaf de leeftijd van 85 jaar of in het woonzorgcentrum kan je je mobiliteitshulpmiddel huren in plaats van kopen

Heb je al een mobiliteitshulpmiddel? Soms mag je dat combineren en toch nog een nieuw hulpmiddel aanvragen. 

Medische voorwaarde: langdurige problemen met verplaatsingen 

Om een mobiliteitshulpmiddel aan te vragen, moet je eerst naar een arts of een gespecialiseerd team (rolstoel advies team). Zij stellen op basis van je gezondheidstoestand een voorschrift of rapport op, wat bepaalt of je in aanmerking komt voor een mobiliteitshulpmiddel, en voor welk type. Uiteraard moeten zij gezondheidsproblemen vaststellen die voor lange tijd of permanent een belemmering vormen van je vermogen om je te verplaatsen op eigen kracht. 

Heb je voor een relatief korte periode een mobiliteitshulpmiddel nodig, bijvoorbeeld na een beenbreuk, dan zal je via je ziekenfonds een hulpmiddel (bv. een kruk of rolstoel) kunnen uitlenen. Dat is een ander systeem en staat los van de Vlaamse sociale bescherming. 

Snel degeneratieve aandoeningen (bijvoorbeeld ALS)

Een aparte medische voorwaarden zijn de snel degeneratieve aandoeningen, zoals ALS. Mensen die daaraan lijden, kunnen met een snellere en flexibelere aanvraag hun mobiliteitshulpmiddel huren (in plaats van kopen). Zo'n aandoening moet worden vastgesteld door een neuroloog of door een gespecialiseerd rolstoel advies team. Mobiliteitshulpmiddelen voor mensen met een snel degeneratieve aandoening kunnen alleen afgeleverd worden door een verstrekker die daarvoor een speciale machtiging heeft gekregen.

Administratieve voorwaarde: aangesloten zijn bij de Vlaamse sociale bescherming

Je woont in het Vlaams Gewest

Wanneer je in het Vlaams gewest woont en een mobiliteitshulpmiddel aanvraagt, zullen je verstrekker en je zorgkas controleren of je wel bent aangesloten bij de Vlaamse sociale bescherming. Aangesloten zijn betekent dat je bent aangesloten bij een zorgkas en dat je elk jaar de zorgpremie betaald hebt voor de Vlaamse sociale bescherming. In het Vlaams gewest is dat sowieso verplicht. 

  • Je zorgpremie niet (altijd) betaald? Je zorgkas stuurt je een brief om de achterstallige zorgpremies te betalen (of trekt ze af van je zorgbudget als je dat krijgt). Dat moet in orde zijn voor je een mobiliteitshulpmiddel kan krijgen.
  • Niet aangesloten bij een zorgkas? De verstrekker van je mobiliteitshulpmiddel zal je doorverwijzen om je aan te sluiten voor je een hulpmiddel kan aanvragen. 
  • Je hebt een openstaande boete bij de Vlaamse sociale bescherming? De Vlaamse overheid zal die innen, maar dat staat niet in de weg van je aanvraag voor een hulpmiddel. 

Je woont in Brussel

Brusselaars zijn niet verplicht om zich aan te sluiten bij de Vlaamse sociale bescherming.

  • Als Brusselaar niet aangesloten bij een zorgkas en je zorgpremies niet betaald? Dan kan je geen mobiliteitshulpmiddel aanvragen via de Vlaamse sociale bescherming, maar wel via de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie. Vraag je verstrekker om advies.
  • Wel aangesloten bij een zorgkas en (een deel van) je zorgpremies betaald? Je kan een aanvraag doen voor een mobiliteitshulpmiddel. Heb je nog zorgpremies te betalen, dan zal je zorgkas je daarvan verwittigen.  

Meer over mobiliteitshulpmiddelen in Brussel.

Een paar uitzonderingen

Je hebt al een mobiliteitshulpmiddel

Heb je al een mobiliteitshulpmiddel? Soms mag je dat combineren en toch nog een nieuw hulpmiddel aanvragen. Anders moet je wachten tot de "hernieuwstermijn" van dat hulpmiddel verstreken is. De hernieuwingstermijn bepaalt per type hulpmiddel hoe lang je het kan gebruiken voor het aan vernieuwing toe is. Dat geldt ook voor hulpmiddelen die je via een andere gemeenschap dan de Vlaamse gemeenschap terugbetaald hebt gekregen. Wanneer je medische toestand erg snel achteruit is gegaan of je gebruikt je hulpmiddel vaker dan gemiddeld en het is hierdoor noodzakelijk aan vervanging toe, dan kan je binnen je hernieuwingstermijn toch een nieuw hulpmiddel aanvragen.

Je hebt geen rijksregisternummer (INSZ-nummer)

Sommige mensen die bijvoorbeeld tijdelijk in België verblijven hebben geen rijksregister- of INSZ-nummer. Zij moeten een zogeheten "BIS-nummer" aanvragen bij hun gemeente. 

Je woont niet in Vlaanderen?

Alleen als je kan aansluiten bij de Vlaamse sociale bescherming, kan je ook een mobiliteitshulpmiddel aanvragen. 

Je verblijft in een ziekenhuis

Zolang je in een algemeen of revalidatieziekenhuis verblijft (incl. een revalidatieziekenhuis) kan je geen mobiliteitshulpmiddel aanvragen. Wacht tot je ontslagregeling bekend is of tot je effectief ontslagen bent uit het ziekenhuis om een hulpmiddel aan te vragen. Verblijf je in een psychiatrisch ziekenhuis of in een een psychiatrische afdeling in een algemeen ziekenhuis, dan kan je wel een mobiliteitshulpmiddel aanvragen. 

Je verblijft in de gevangenis

Je kan geen mobiliteitshulpmiddel aanvragen zolang je in de gevangenis verblijft. 

Toch aanvragen in een uitzonderlijke situatie

Heb je echt nood aan een mobiliteitshulpmiddel maar voldoe je niet aan de voorwaarden, dan kan je via een verstrekker toch een aanvraag doen voor een "uitzonderlijke situatie". Je zal je aanvraag dan wel uitgebreid moeten motiveren.

 

Mobiliteitshulpmiddelen in Brussel

Wie in Brussel woont, is niet verplicht om zich aan te sluiten bij de Vlaamse sociale bescherming en hoeft dus ook de zorgpremie niet te betalen. Maar je moet wel aangesloten zijn om een tussenkomst te kunnen krijgen voor je mobiliteitshulpmiddel.