Studiedagen: rechten en plichten in de Vlaamse sociale bescherming

Iedereen die in Vlaanderen woont, betaalt elk jaar aan zijn zorgkas een zorgpremie voor de Vlaamse sociale bescherming. In ruil krijg je toegang tot een aantal rechten: verschillende zorgbudgetten wanneer je zwaar hulpbehoevend wordt en tegemoetkomingen bij de aankoop van bepaalde mobiliteitshulpmiddelen. Binnen die Vlaamse sociale bescherming evolueren we ook naar meer persoonsvolgende financiering voor wie gebruik maakt van door Vlaanderen erkende zorgvoorzieningen, zoals woonzorgcentra.

Tijdens een studiedag legden we de verschillende onderdelen van de Vlaamse sociale bescherming uit, zoals de zorgbudgetten en de mobiliteitshulpmiddelen. Maar we keken nog wat verder en stonden ook stil bij de persoonsvolgende financiering zoals die bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap wordt toegekend, en bij de sociale onderdelen van de nieuwe Vlaamse kinderbijslag, het groeipakket.

 

De Vlaamse sociale bescherming uitgelegd door experten

De Vlaamse sociale bescherming in vogelvlucht - principes, ambities en uitdagingen
pdf bestandVSB-in-vogelvlucht_Sandra-Derieuw (406 kB)

Zorgkassen: wie zien ze en wat doen ze?
pdf bestandSofie-de-Mars_voorstellingzorgkassen (235 kB)
3 zorgbudgetten voor kwaliteit van leven - zorgbudgetten in detail
pdf bestandMonique-Roelands_3-zorgbudgetten (454 kB)
Mobiliteitshulpmiddelen kopen of huren via de Vlaamse sociale bescherming
pdf bestandTine-Morrens_Mobiliteitshulpmiddelen-kopen-of-huren (1.5 MB)
Persoonsvolgende financiering bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
pdf bestandHanna-Steenwegen_Persoonsvolgende-financiering-bij-VAPH (835 kB)
Het groeipakket: zorgtoeslagen en sociale toeslagen
pdf bestandKatrien-Vernaille_Groeipakket (1.38 MB)

 

Vlaamse sociale bescherming: principes, beleid en toekomst
De rol van de zorgkassen in de Vlaamse sociale bescherming
Zorgbudetten en tegemoetkomingen van de Vlaamse sociale bescherming
Mobiliteitshulpmiddelen in de Vlaamse sociale bescherming
Persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap
Het groeipakket, de kinderbijslag in vlaanderen sinds 2019
Casusverdiepingen

Aan de hand van uit het leven gegrepen voorbeelden (casussen) tonen we welke sociale rechten en plichten in welke situaties van toepassing zijn en toegekend kunnen worden.

1: toeleiding van een persoon met een degeneratieve aandoening door een dienst maatschappelijk werk

We overlopen met een dienst voor maatschappelijk werk hoe een intakegesprek en opvolgend huisbezoek bij een 63-jarige die net de diagnose van ALS gekregen heeft. Hoe brengt de maatschappelijk assistent problemen in verschillende levensdomeinen in kaart? Welke mogelijkheden op vlak van hulpmiddelen, financiële tussenkomsten, sociale voordelen en professionele thuiszorg kan de DMW aanbieden, zowel binnen als buiten de Vlaamse sociale bescherming (bv. zorgbudgetten, mobiliteitshulpmiddelen, tegemoetkomingen vanuit de FOD Sociale Zekerheid en afgeleide rechten...)

pdf bestandNM1_Toeleiding-persoon-met-degeneratieve-aandoening (330 kB)

2: een minderjarige met een handicap wordt meerderjarig, wat nu?

Wat gebeurt er wanneer een minderjarige met een handicap meerderjarig wordt? Wat verandert er in het hulpaanbod? Waar heeft die persoon geen toegang meer toe, waar wel? Welke aanvragen moeten (opnieuw) gebeuren? Wat zijn de mogelijkheden en procedures wanneer die persoon een beroep wel blijven doen op het aanbod van het VAPH. Wat zijn de mogelijkheden buiten het VAPH, zoals het vervangingsinkomen, de integratietegemoetkoming of een verderzetting van het zorgbudget voor personen met een handicap.

pdf bestandNM2_Minderjarige-wordt-meerderjarig (174 kB)

3: meten van zorgbehoevendheid met BelRAI

Al geruime tijd hanteren verschillende organisaties in de regio van Dendermonde en Waasland de "BelRAI Screener" als inschalingsinstrument voor het meten van zorgbehoevendheid. De betrokken organisaties (diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, woonzorgcentra en indicatiestellers vanuit de diensten maatschappelijk werk en OCMW’s) engageren er zich om voortaan éénzelfde zorginschalingsinstrument te hanteren. Het pilootproject heeft de doelstelling om de ruime implementatie van het instrument over gans Vlaanderen in al zijn aspecten voor te bereiden. Vanuit deze praktijkervaring bieden we een korte toelichting over het instrument en de meerwaarde ervan. Tot slot staan we ook stil bij enkele aandachtspunten en toekomstige uitdagingen.

pdf bestandNM3_BelRAI (516 kB)

4: het traject van een persoon met vermoeden van handicap

Hoe verloopt het traject van een persoon met vermoeden van handicap, die zich aanmeldt bij een dienst Maatschappelijk Werk van een ziekenfonds? Welke actoren komen aan bod? Wat kan men verwachten van een multidisciplinair team? We doorlopen een traject bij een aanvraag van individuele materiële bijstand.

pdf bestandNM4_vermoeden van handicap (372 kB)

5: aanvragen van een zorgbudget voor ouderen

Hoe help je cliënten met het aanvragen van een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood? Welke factoren bepalen de hoogte van het zorgbudget? Waar moet je op letten? Aan de hand van theorie maar vooral met behulp van enkele casussen geven we concrete handvaten om aan de slag te gaan. We simuleren de berekening van het zorgbudget om inzicht te geven waarom de ene oudere wat meer krijgt dan de andere, en waarom een wijziging in de situatie van een cliënt soms een grote impact heeft op zijn of haar zorgbudget. We wijzen op mogelijke valkuilen.

pdf bestandNM5_zorgbudget-voor-ouderen (289 kB)