Onderhoud en herstellingen

  • Je mobiliteitshulpmiddel kan na een tijd onderhoud of herstellingen nodig hebben. Merk je dat op, contacteer dan een gemandateerde verstrekker van jouw keuze.
  • Koop je een rolstoel, scooter of drie- of vierwielfiets, dan zal de Vlaamse sociale bescherming een vast deel van de kosten voor onderhoud en herstellingen op zich nemen.
  • Heb je een mobiliteitshulpmiddel gehuurd, dan is het onderhoud inbegrepen in de huurprijs die de Vlaamse sociale bescherming voor jou betaalt. 
  • Misschien heb je je hulpmiddelal zo lang dat je het kan inruilen voor een nieuw mobiliteitshulpmiddel ("hernieuwen"). 

Een vast bedrag voor onderhoud van gekochte hulpmiddelen

Koop je een rolstoel, scooter of drie- of vierwielfiets, dan zal de Vlaamse sociale bescherming een vast deel van de kosten voor onderhoud en herstellingen op zich nemen. Hoeveel dat bedrag (ook wel "forfait" of "teller" genoemd) is, hangt af van het mobiliteitshulpmiddel en je medische toestand. Doorgaans volstaat dit voor de gangbare onderhoudsbeurten en herstellingen

  • Voor de rolstoelen en de fietsen is het standaard 150 euro en voor scooters 250 euro (basisforfait).
  • Afhankelijk van je medische toestand kan dat forfait uitbreiden naar 40% van de totale tussenkomst of tegemoetkoming die de Vlaamse sociale bescherming voor je hulpmiddel betaald heeft bij de aankoop. Voor specialere of op maat gemaakte hulpmiddelen kan een apart bedrag toegekend worden voor onderhoud en herstellingen.

Hoe een tussenkomst krijgen voor de onderhoud en herstellingskosten?

Bij de aanvraag van je mobiliteitshulpmiddel, vult je verstrekker samen met jou een aanvraagformulier in. Daarin vraagt hij ook het forfait of bedrag aan voor onderhoud en herstellingen dat past bij het hulpmiddel dat hij voor je aanvraagt. Je krijgt van je zorgkas een brief met de beslissing over je aanvraag, en daarin staat ook welk bedrag beschikbaar is voor onderhoud en herstellingen.

Is er een herstelling of onderhoud nodig aan je hulpmiddel, dan betaalt je zorgkas dat aan je verstrekker tot je bedrag of forfait voor onderhoud opgebruikt of overschreden is. Daarna betaal je zelf de onderhoudskosten. Is je bedrag opgebruikt, dan kan je ook het voorstel krijgen om je hulpmiddel in te ruilen voor een nieuw hulpmiddel in plaats van het te laten herstellen.

De verstrekker van je hulpmiddel kan wel (en zeer uitzonderlijk)1 keer aan je zorgkas een extra bedrag of forfait vragen voor herstellingen. Het moet dan wel gaan om een uitzonderlijk defect of een herstelling die noodzakelijk is om het hulpmiddel te laten functioneren.

Inbegrepen bij verhuur

Huur je een mobiliteitshulpmiddel, dan zijn de kosten voor onderhoud en herstellingen inbegrepen in het huurforfait dat de Vlaamse sociale bescherming aan je verstrekker betaalt. Je verstrekker mag je dat onderhoud dus niet aanrekenen

Merk je dat je mobiliteitshulpmiddel onderhoud of herstelling nodig heeft, contacteer dan de verstrekker van wie je het huurt. In principe moet die het onderhoud en de herstelling van een rolstoel doen binnen de vijf werkdagen na je vraag (tenzij die vraag onredelijk is). Is daar discussie over, dan kan je zorgkas bemiddelen. 

Kan je verstrekker niet onmiddellijk het onderhoud of herstel uitvoeren, dan moet hij je een adequate vervangrolstoel ter beschikking stellen.