Nieuwsbrieven mobiliteitshulpmiddelen voor verstrekkers

Met deze nieuwsberichten houden we de verstrekkers van mobiliteitshulpmiddelen op de hoogte van technische zaken of afspraken.

 

Het medisch voorschrift waarmee een arts een mobiliteitshulpmiddel voorschrijft, het rolstoeladviesrapport en formulieren voor de verstrekkers voor de aanvraag van een mobiliteitshulpmiddel.