Multidisciplinair overleg

Met de zesde staatshervorming werden belangrijke onderdelen op het vlak van zorg en gezondheid overgedragen naar de deelstaten. De Vlaamse Regering greep deze kans aan om de overgedragen bevoegdheden op vlak van (langdurige) zorg, hulpmiddelen en revalidatie niet te versnipperen maar als één geheel te bekijken. Deze beleidskeuze werd juridisch vertaald in het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming (VSB).

Omdat het niet mogelijk was om alle sectoren op 1 januari 2019 in te kantelen in de Vlaamse sociale bescherming werd gekozen voor een gefaseerde inkanteling, waarbij in een eerste fase het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood, de residentiële ouderenzorg en de mobiliteitshulpmiddelen een onderdeel werden van de VSB. Sinds 1 januari 2022 is daar ook het multidisciplinair overleg bijgekomen.

Wat is een multidisciplinair overleg?

Als persoon met langdurige en vaak meerdere zorgnoden is het van belang om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen en de zorg en ondersteuning aan huis te krijgen. Door die langdurige en vaak meerdere zorgnoden kom je ook in contact met verschillende zorgaanbieders (zoals de huisarts, thuisverpleging, gezinszorg, welzijnswerk, …). Dan is het voor jou niet makkelijk het overzicht te bewaren of een goed afgestemde zorg en ondersteuning te genieten. Goede afstemming en zorgcoördinatie tussen jou en de verschillende zorgverleners is nochtans cruciaal om jouw zorgnoden zo optimaal mogelijk tegemoet te komen en jouw zorgdoelen waar te maken. Het afstemmen van de zorg en een goede coördinatie verzekeren, kan opgenomen worden via een  multidisciplinair overleg (MDO). Als persoon kan je hier zelf een aanvraag voor doen bij een overlegorganisator.  

Deze overlegorganisator regelt dit MDO van a tot z voor jou. Je bent als persoon bij voorkeur ook aanwezig op dit overleg, zodat met jouw wensen en behoeften onmiddellijk rekening kan gehouden worden. Voor de organisatie van dit overleg en de deelname van de zorgaanbieders aan dit overleg is een vergoeding voorzien. De financiering van dit overleg wordt sinds 1 januari 2022 ook opgenomen door de zorgkassen in de Vlaamse sociale bescherming. Voorwaarde voor het toekennen van een vergoeding aan de zorgaanbieders is dat jij aangesloten bent bij een zorgkas.

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke: ‘Voor de mensen verandert er op het eerste zicht weinig: in plaats van het ziekenfonds zal de zorgkas hun dossiers behandelen. 

Maar door stelselmatig zorgsectoren toe te voegen aan de Vlaamse sociale bescherming werken we echter aan een meer eengemaakte, transparante en dus ook meer rechtvaardige financiering met minder administratieve lasten.

Aansluiten bij de Vlaamse Sociale Bescherming geeft jou ook het recht op de voordelen op het moment dat je veel zorg nodig hebt. Heb je nog geen zorgkas? Neem contact op met de zorgkas van je keuze.