Mobiliteitshulpmiddelen

Een mobiliteitshulpmiddel aanvragen tijdens COVID-19

Ook tijdens deze periode blijft het mogelijk om een mobiliteitshulpmiddel aan te vragen. Bij aanvang van de epidemie werden alleen dringende aanvragen behandeld. Ook moesten, net zoals alle andere winkels, de ondernemingen met verstrekkers tijdelijk hun vestigingen sluiten.

Vanaf 11 mei hebben alle ondernemingen met verstrekkers hun winkels terug mogen openen en vanaf 18 mei kunnen ook de rolstoeladviesteams hun werking opnieuw volledig opstarten.

Voor de aanvraag van een mobiliteitshulpmiddel volg je dezelfde stappen zoals gewoonlijk. Om de regels rond social distancing te kunnen garanderen, willen we de zorgbehoevende vragen om eerst telefonisch contact op te nemen met je huisarts, rolstoeladviesteam of verstrekker. Hier vindt u de contactgegevens van de rolstoeladviesteams en verstrekkers.

Richtlijnen voor verstrekkers, rolstoeladviesteams en zorgvoorzieningen in het kader van de COVID-19-epidemie:

Wie door chronische ziekte, ouderdom of een beperking een hulpmiddel nodig heeft om zich te verplaatsen, kan via de Vlaamse sociale bescherming een "mobiliteitshulpmiddel" kopen of huren. Een rolstoel, elektrische scooter, duwwandelwagen, driewielfiets ...

  1. Je gaat naar je huisarts of een gespecialiseerd team. Zij onderzoeken je gezondheidsprobleem en geven je een medisch voorschrift met een advies voor een mobiliteitshulpmiddel. 
  2. Met dat voorschrift ga je naar een verstrekker (ook wel "bandagist" genoemd), die je een hulpmiddel voorstelt en aanvraagt dat bij jou past, eventueel met specifieke aanpassingen.
  3. De factuur voor dat hulpmiddel gaat niet naar jou, maar naar je zorgkas. Ze wordt betaald door de Vlaamse sociale bescherming. Soms moet je wel nog supplementen betalen. 

Het gaat om hulpmiddelen die iemand heel zijn leven (of toch lange tijd) nodig heeft. Het zijn dus geen krukken of rolstoelen die je tijdelijk uitleent na een kwetsuur, bijvoorbeeld een beenbreuk.  

Voor verstrekkers, artsen en rolstoeladviesteams

Formulieren en technische info voor de verstrekkers van mobiliteitshulmiddelen en uitleg voor de artsen en rolstoeladviesteams die de mobiliteitshulpmiddelen voorschrijven.

Een mobiliteitshulpmiddel koop of huur je op voorschrift van een arts. Daarmee ga je naar een verstrekker. Die doet een aanvraag voor je hulpmiddel. Na goedkeuring door je zorgkas, bezorgt je verstrekker je het mobiliteitshulpmiddel.

De verstrekker (bandagist) bij wie je een mobiliteitshulpmiddel gaat halen, kan je verschillende types mobiliteitshulpmiddelen voorstellen: (elektrische) rolstoelen, scooters, drie- of vierwielfietsen, loop- en stahulpmiddelen.

De Vlaamse sociale bescherming komt voor een groot stuk tussen in de kosten voor de aankoop of de huur van een mobiliteitshulpmiddel en in de kosten voor het onderhoud en de herstellingen van dat hulpmiddel.

Je kan een mobiliteitshulpmiddel aanvragen als je voldoet aan de medische voorwaarden (op voorschrift) en de administratieve voorwaarden (aangesloten zijn bij de Vlaamse sociale bescherming). Leeftijd is geen voorwaarde.

In bepaalde gevallen kan (en moet) je je mobiliteitshulpmiddel huren in plaats van kopen. 

Je mobiliteitshulpmiddel kan na een tijd onderhoud of herstellingen nodig hebben. De Vlaamse sociale bescherming zal een vast deel van de kosten op zich nemen voor onderhoud en herstellingen. Bij een gehuurd mobiliteitshulpmiddel zijn die kosten inbegrepen in de huurprijs.

Koop je een mobiliteitshulpmiddel via de Vlaamse sociale bescherming, dan mag je dat na een aantal jaar vervangen ("hernieuwen") en een nieuw hulpmiddel aanvragen.

Ben je het niet eens met een beslissing van je zorgkas over je mobiliteitshulpmiddel? Dan kan je een beroep instellen bij de arbeidsrechtbank.