Je woont in Wallonië en werkt in het Vlaams of Brussels Gewest

Bepaalde inwoners van Wallonië moeten of kunnen zich aansluiten bij de Vlaamse sociale bescherming en de jaarlijkse zorgpremie betalen. Dat is afhankelijk van hun plaats van tewerkstelling (in het Vlaams of Brussels Gewest), én van hun situatie die aan deze tewerkstelling voorafgaat.


Wanneer moet je aansluiten

Je bent als inwoner van Wallonië verplicht om je aan te sluiten bij de Vlaamse sociale bescherming en de zorgpremie te betalen, als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • je bent ouder dan 25 jaar;
 • je bent Belgisch sociaal verzekerd omwille van tewerkstelling in het Vlaams Gewest (vroeger of nu);
 • je hebt onmiddellijk voorafgaand aan je tewerkstelling in Vlaanderen, gewoond of gewerkt in een andere EU-, EER-lidstaat dan België, of in Zwitserland OF je hebt tijdens je tewerkstelling in Vlaanderen ook in een andere EU-, EER-lidstaat dan België of in Zwitserland gewoond.

Personen ten laste van inkomende grensarbeiders moeten zich ook aansluiten en de jaarlijkse zorgpremie betalen.

Voorbeelden

 • Een inwoner van Wallonië, ouder dan 25 jaar, werkt in Frankrijk tot eind 2019. Onmiddellijk hierna, vanaf 1 januari 2020 gaat hij in Vlaanderen werken. Hij moet zich vanaf 2020 aansluiten bij de Vlaamse sociale bescherming en de zorgpremie betalen.
 • Een inwoner van Wallonië, ouder dan 25 jaar, heeft de Franse nationaliteit. Hij werkt in Frankrijk tot juli 2019 en onmiddellijk erna gaat hij in Vlaanderen werken. Hij moet zich aansluiten vanaf 1 januari 2020 en de zorgpremie betalen.
 • Een persoon, ouder dan 25 jaar, woont in Nederland en werkt in Vlaanderen. Hij verhuist op 1 september 2019 naar Wallonië en blijft in Vlaanderen werken. Deze persoon moet zich aansluiten vanaf 1 januari 2020 en de zorgpremie betalen.

Wanneer kan je kiezen om aan te sluiten

Je kan als inwoner van Wallonië ervoor kiezen om je vrijwillig aan te sluiten bij de Vlaamse sociale bescherming door de zorgpremie te betalen, als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • je bent ouder dan 25 jaar;
 • je bent Belgisch sociaal verzekerd omwille van tewerkstelling in het Brussels Gewest (vroeger of nu);
 • je hebt onmiddellijk voorafgaand aan je tewerkstelling in Brussel, gewoond of gewerkt in een andere EU-, EER-lidstaat dan België, of in Zwitserland OF je hebt tijdens je tewerkstelling in Brussel ook in een andere EU-, EER-lidstaat dan België of in Zwitserland gewoond.

Voorbeelden

 • Een persoon, ouder dan 25 jaar, woont in Frankrijk tot eind 2019. Hij verhuist naar Wallonië op 1 januari 2020, en is vanaf die datum ook tewerkgesteld in Brussel. Dat is zijn eerste tewerkstelling. Hij kan zich vanaf 2020 vrijwillig aansluiten bij de Vlaamse sociale bescherming door de zorgpremie te betalen.
 • Een persoon, ouder dan 25 jaar, woont in Nederland en werkt in Vlaanderen. Hij verhuist op 1 september 2019 naar Wallonië en blijft in Vlaanderen werken. Hij moet zich aansluiten vanaf 1 januari 2020.

Plaats van tewerkstelling

De plaats van tewerkstelling bepalen we zo:

 • beroepsactief: de plaats van tewerkstelling is de plaats waar je werkt op 1 januari van het jaar in kwestie;
 • niet-beroepsactief en niet-gepensioneerd: de plaats van tewerkstelling is de plaats waar je werkte op 1 januari van het jaar van je laatste tewerkstelling;
 • Belgisch gepensioneerd: de plaats van tewerkstelling is
  • Wallonië als je er in je actieve loopbaan ooit gewerkt hebt; 
  • de plaats waar je op 1 januari van het laatste jaar voor je pensioen gewerkt hebt als je in je loopbaan nooit in Wallonië gewerkt hebt.
Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming
Koning Albert II-laan 35 bus 37
1030 Brussel
België