Je woont in het buitenland en werkt in Vlaanderen of Brussel

Ben je in Vlaanderen of Brussel tewerkgesteld, maar woon je in een andere  EU-, EER-lidstaat of in Zwitserland? Dan moet of kan je aansluiten bij de Vlaamse sociale bescherming, al naargelang je werkt in het Vlaams of het Brussels Gewest. Je bent dan een zogeheten "inkomende grensarbeider".


Je werkt in het Vlaams Gewest

Je bent verplicht om je aan te sluiten bij de Vlaamse sociale bescherming en de zorgpremie te betalen, als je:

 • ouder bent dan 25 jaar;
 • niet in België woont, maar wel in een andere lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland;
 • sociaal verzekerd bent in België wegens een tewerkstelling in het Vlaams Gewest. Dat geldt ook als je je werk in Vlaanderen combineert met een tewerkstelling in Brussel, Wallonië en/of in het Duitse taalgebied.

Je moet ten vroegste met terugwerkende kracht aansluiten bij een zorgkas vanaf 1 januari 2005.

Personen ten laste van inkomende grensarbeiders moeten zich aansluiten sinds 1 januari 2011. 


Je werkt in het Brussels Gewest

Dan kies je zelf of je je al dan niet aansluit bij de Vlaamse sociale bescherming en de zorgpremie betaalt. Je mag je aansluiten als je:

 • ouder bent dan 25 jaar;
 • niet in België woont, maar wel in een andere lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland;
 • sociaal verzekerd bent in België wegens een tewerkstelling in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Je kan ten vroegste met terugwerkende kracht aansluiten bij een zorgkas vanaf 1 januari 2005.


Uitzonderingen

 • Als de hoofdzetel van je werkgever gevestigd is in het Vlaams of Brussels Gewest, en je zelf tewerkgesteld bent in Wallonië, dan kan je niet aansluiten bij de Vlaamse sociale bescherming.
 • Als je in Andorra, Monaco, San Marino of Vaticaanstad woont, en je bent Belgisch sociaal verzekerd, dan kan je niet aansluiten bij de Vlaamse sociale bescherming.  

Tewerkstelling bewijzen

Als beroepsactieve inkomende grensarbeider moet je jaarlijks aan de zorgkas bewijzen:

 • dat je in een andere lidstaat woont op de eerste dag van de referentieperiode;
 • dat je, op de eerste dag van de referentieperiode, werkt in het Vlaams of Brussels Gewest.

Als niet-beroepsactieve inkomende grensarbeider moet je eenmalig (tenzij je situatie verandert) aan de zorgkas bewijzen:

 • dat je in een andere lidstaat woont op de eerste dag van de referentieperiode;
 • dat je, op de eerste dag van de referentieperiode, een uitkering krijgt van de Belgisch sociale zekerheid wegens vroegere tewerkstelling in het Vlaams of Brussels Gewest.

Je kan je tewerkstelling met alle rechtsmiddelen bewijzen: clausules uit de arbeidsovereenkomst, verklaring op erewoord van de werkgever, ...

Wat zijn de referentiedata?

Om te bepalen of je als inkomende grensarbeider voor een bepaald jaar moet/kan aansluiten, kijken we naar je situatie op een referentiedatum:

 • referentiedatum 1 januari 2018 voor referentieperiode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018;
 • referentiedatum 1 januari 2019 voor referentieperiode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019;
 • referentiedatum 1 januari 2020 voor referentieperiode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 enz.

Woon of werk je in het Verenigd Koninkrijk? Dan heeft de Brexit mogelijk gevolgen voor de aansluiting bij de Vlaamse sociale bescherming.

Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming
Koning Albert II-laan 35 bus 37
1030 Brussel
België