Je werkt voor een internationale instelling

Werk je voor internationale organisatie of ben je een gepensioneerd ex-personeelslid? Dan kan je niet aansluiten bij de Vlaamse sociale bescherming zolang je wegens een internationaal verdrag of protocol niet aangesloten bent bij de Belgische sociale zekerheid. Je bent dan dus vrijgesteld van het betalen van de zorgpremie. Kies je toch voor de Belgische sociale zekerheid, dan moet of kan je wel aansluiten bij de Vlaamse sociale bescherming.

>>doc bestandLijst van internationale organisaties (198 kB)


Wanneer hoef je de zorgpremie niet te betalen?

Om te bepalen of je in een bepaald jaar de zorgpremie niet hoeft te betalen (vrijstelling), kijken we naar je situatie op een referentiedatum:

  • referentiedatum 1 januari 2018 voor referentieperiode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018;
  • referentiedatum 1 januari 2019 voor referentieperiode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019;
  • referentiedatum 1 januari 2020 voor referentieperiode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 enz.

Bewijs je vrijstelling
 

Woon je in Vlaanderen?

Stuur ons dan het doc bestandFormulier voor de verklaring over het statuut van niet-Belgisch sociaal verzekerde (339 kB)

Woon je in Brussel?

Dan hoef je de vrijstelling enkel te bewijzen als je aangesloten bent bij een zorgkas. Stuur ons dan het doc bestandFormulier voor de verklaring over het statuut van niet-Belgisch sociaal verzekerde (339 kB)

Ben je niet aangesloten bij een zorgkas, dan hoef je niets te ondernemen.

Je zorgpremie toch al betaald?

Vraag de terugbetaling aan bij de zorgkas waaraan je de zorgpremie betaald hebt.


Wanneer moet je de zorgpremie wel betalen?


Woon je in Vlaanderen?

Verlies je in de loop van een referentieperiode je statuut van buitenlands verzekerde, dan moet je aansluiten bij de Vlaamse sociale bescherming vanaf de eerste dag van de volgende referentieperiode.

Om je aan te sluiten, moet je de zorgpremie betalen aan een zorgkas. Je moet die zorgpremie betaald hebben tegen 31 december van het volgende jaar.

Je kiest zelf welke zorgkas je daarvoor neemt. Heb je voor 1 juli van dat referentiejaar nog geen zorgkas gekozen door je zorgpremie te betalen, dan wordt je automatisch (ambtshalve) aangesloten bij de Vlaamse Zorgkas, met ingang van 1 januari van die referentieperiode.

Woon je in Brussel?

Verlies je in de loop van een referentieperiode je statuut van buitenlands verzekerde, dan kies je zelf of je je wil aansluiten bij de Vlaamse sociale bescherming. Je kan dat doen vanaf de eerste dag van de volgende referentieperiode.

Om je aan te sluiten betaal je een zorgpremie aan een zorgkas. Je kiest zelf welke zorgkas je daarvoor neemt. Je hebt tijd om de zorgpremie te betalen tot en met 31 december van het tweede jaar nadat je het statuut van buitenlands verzekerde verloren hebt.

Hier vind je terug welk attest je moet opsturen om je statuut te bewijzen
Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming
Koning Albert II-laan 35 bus 37
1030 Brussel
België