Je bent Belgische militair en verblijft in het buitenland

Belgische militairen zijn niet onderworpen aan de verplichte ziekteverzekering voor werknemers. Toch zijn zij Belgisch sociaal verzekerd. Die kosten worden namelijk gedragen door het Ministerie van Defensie. Dat geldt ook voor Belgische militairen die werken bij de Belgische divisie van de NAVO.


Belgische militairen die in de EU, EER of in Zwitserland verblijven

Belgische militairen die (zo goed als) permanent verblijven in een andere EU- of EER-lidstaat dan België of in Zwitserland hebben de keuze: zij kunnen zich vrijwillig aansluiten bij de Vlaamse sociale bescherming door de zorgpremie te betalen, maar zijn daar niet toe verplicht.


Belgische militairen die buiten de EU, EER of Zwitserland verblijven

Bij Belgische militairen die (zo goed als) permanent buiten de EU of EER en niet in Zwitserland verblijven, wordt er gekeken naar de gemeente waar zij in België officieel ingeschreven zijn:

  • als ze ingeschreven zijn in een gemeente in het Vlaams Gewest, moeten zij zich aansluiten bij de Vlaamse sociale bescherming en de zorgpremie betalen;
  • als ze ingeschreven zijn in een gemeente in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, dan kunnen zij zich vrijwillig aansluiten bij de Vlaamse sociale bescherming door de zorgpremie te betalen;
  • als ze ingeschreven zijn in een gemeente in Wallonië, dan kunnen zij zich niet aansluiten bij de Vlaamse sociale bescherming.

Woon of werk je in het Verenigd Koninkrijk? Dan heeft de Brexit mogelijk gevolgen voor de aansluiting bij de Vlaamse sociale bescherming.

Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming
Koning Albert II-laan 35 bus 37
1030 Brussel
België