Huren in plaats van kopen

In bepaalde gevallen kan (moet) je je mobiliteitshulpmiddel huren in plaats van kopen

  • Als je thuis woont en ouder bent dan 85 jaar.
  • Als je een palliatief statuut hebt.
  • Als je in een woonzorgcentrum woont.
  • Als je lijdt aan een snel degenratieve aandoening. 
  • Als je net uit revalidatie komt.

De Vlaamse sociale bescherming betaalt dan de maandelijkse huurprijs aan je verstrekker, je hoeft zelf niets te betalen. 

Door te laten huren biedt de Vlaamse sociale bescherming deze mensen een meer flexibele oplossing en zorgen we ervoor dat hulpmiddelen hergebruikt kunnen worden.

Je woont thuis (85+ of je hebt het palliatief statuut) of in een woonzorgcentrum

Wie thuis woont en ouder is dan 85, kan bepaalde types rolstoelen huren. Ook personen die thuis wonen (ongeacht de leeftijd) en het palliatief forfait hebben aangevraagd (bij hun ziekenfonds), komen in aanmerking. Dat geldt ook voor iedereen (ongeacht de leeftijd) die in een woonzorgcentrum woont. 

Je kan niet alle types mobiliteitshulpmiddelen huren (bijvoorbeeld geen maatwerk). Huren kan enkel bij manuele rolstoelen (standaardtypes, modulaire rolstoelen en verzorgingsrolstoelen). Andere types mobiliteitshulpmiddelen moet je kopen. 

Om een hulpmiddel te huren, heb je eerst een medisch voorschrift nodig van je arts, waarmee je bij een verstrekker gaat om een aanvraag te doen. Je verstrekker zalje bij je aanvraag ook wel informeren of je moet huren of kan kopen. 

Bij een snel degeneratieve aandoening

Wie lijdt aan een snel degeneratieve aandoening, moet bepaalde hulpmiddelen huren in plaats van kopen. Zo kan die persoon sneller van hulpmiddel veranderen naarmate zijn ziekte evolueert. 

Een snel degeneratieve aandoening wordt vastgesteld door een neuroloog of een "gespecialiseerd rolstoel advies team"

In zo'n geval zal je deze hulpmiddelen huren in plaats van kopen

  • alle types rolstoelen, ook elektronische rolstoelen
  • een elektronische scooter
  • ook een tweede manuele rolstoel. 

Na revalidatie. Tijdelijke huur voor aankoop. 

Wie net (binnen de maand) revalidatie gevolgd heeft in een revalidatievoorziening, kan tijdelijk een rolstoel huren. Zo kan hij die rolstoel uitproberen voor hem te kopen en afwachten of zijn toestand gestabiliseerd is. Het gaat om manuele (niet-elektronische) rolstoelen. 

Je kan dan die rolstoel minstens drie en maximaal zes maanden huren, om hem uit te proberen. Daarna ga je opnieuw bij je verstrekker, om een aanvraag te doen om de rolstoel aan te kopen. 

Huurprijs en -contract

De Vlaamse sociale bescherming betaalt de maandelijkse huurprijs voor je hulpmiddel. Je verstrekker krijgt via je zorgkas een huurforfait, waarin alles zit inbegrepen (ook onderhoud, aanpassingen ed.). Zelf hoef je dus niets te betalen, tenzij een waarborg, eventueel transportkosten of kosten bij schade

Bij verhuur sluit je met je verstrekker een huurcontract af voor onbepaalde duur. Daarin staan alle voorwaarden, bijvoorbeeld over onderhoud en herstellingen. Je kan de huurovereenkomst opzeggen met een aangetekende brief en een opzeggingstermijn van drie maanden. 

Verhuizen of veranderen van verstrekker

Wil je veranderen van verstrekker, dan moet je je huurovereenkomst opzeggen. 

Als je verhuist uit Vlaanderen, wordt je huurovereenkomst automatisch stopgezet na drie maanden. Als je naar Brussel verhuist, kan je blijven huren zolang je aangesloten blijft bij de Vlaamse sociale bescherming. Zo niet (als je stopt met je zorgpremie te betalen), zal je huurovereenkomst na drie maanden worden stopgezet. 

Veranderen van hulpmiddel

Om een ander hulpmiddel te huren of te kopen, moet je een nieuwe aanvraag doen