Formulieren voor zorgbudgetten

Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

docx bestandFormulier om een zorgbudget voor mantel- en thuiszorg aan te vragen.docx (156 kB) 

Met dit formulier kan je een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden aanvragen.

Gebruik dit formulier:

  • als je zorgbehoevend bent en thuis woont;
  • bij een eerste aanvraag, om wijzigingen te melden aan je zorgkas of om je lopend zorgbudget te verlengen;
  • als je na een verblijf in een woonzorgcentrum, rust- en verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis terug verhuist naar je eigen thuissituatie;

Dien dit formulier in bij je zorgkas

Als je al als zorgbehoevende erkend bent op basis van een andere regelgeving, mag je het attest op basis van die regelgeving gebruiken. De attesten die in aanmerking komen, vind je bij vraag 15 van het formulier.


docx bestandFormulier om gegevens aan te vullen voor een zorgbudget voor mantel- en thuiszorg.docx (151 kB)

Dit is een formulier voor de zorgkassen. De zorgkas gebruikt dit formulier om bijkomende gegevens van een zorgbehoevende op te vragen, bijvoorbeeld het rekeningnummer waarop ze een zorgbudget moeten betalen.

Ze gebruiken dit formulier als het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden automatisch is toegekend in een mantel- of thuiszorgsituatie. Dat kan bijvoorbeeld op basis van een attest van een dienst voor gezinszorg of aanvullende thuiszorg.


docx bestandFormulier om een registratie als mantelzorger aan te vragen (137 kB)

Met dit formulier kan je je als mantelzorger van de zorgbehoevende bij de zorgkas laten registreren. Mantelzorg is de hulp en zorg die je als familielid of vriend aan de zorgbehoevende biedt.

Dien dit formulier in bij de zorgkas van de zorgbehoevende.


docx bestandFormulier om een zorgbudget voor residentiële zorg aan te vragen.docx (145 kB)

Met dit formulier kan je een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden aanvragen als je verblijft in een woonzorgcentrum, rust- en verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis (de zogeheten "residentiële zorg"). 

Je gebruikt dit formulier bij een eerste aanvraag, bij een verandering van zorgvorm naar residentiële zorg of bij een herziening van uw beslissing.

Dien het formulier in bij je zorgkas, samen met het attest hieronder.


docx bestandFormulier voor een verblijfsattest voor residentiële zorg (136 kB)

Met dit attest bewijs je dat je in een erkend woonzorgcentrum, een erkend rust- en verzorgingstehuis of een erkend psychiatrisch verzorgingstehuis verblijft. Je kan dan een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden krijgen. 

Verblijf je in een centrum voor kortverblijf of een dagverzorgingscentrum, dan kom je niet in aanmerking voor dat zorgbudget.
Dien dit attest samen met het aanvraagformulier in bij je zorgkas.


Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

docx bestandFormulier om de uitbetaling voor een overleden persoon aan te vragen van een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (137 kB)

Met dit formulier kan je de uitbetaling aanvragen van zorgbudgetten voor ouderen met een zorgnood die niet uitbetaald konden worden na het overlijden van de zorgbehoevende.


Europa

docx bestandFormulier voor de verklaring op erewoord over het sociaal verzekerd zijn in EU, EER of Zwitserland voor het zorgbudget (138 kB)
Om aanspraak te maken op een zorgbudget van de Vlaamse sociale bescherming als je verplicht of vrijwillig aangesloten bent, moet je gedurende tien kalenderjaren, waarvan vijf opeenvolgende kalenderjaren, aan minstens een van de volgende voorwaarden voldoen:

  • minstens één dag van het jaar in Vlaanderen of Brussel wonen (onder wonen wordt verstaan ‘ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister');
  • op 1 januari van het jaar sociaal verzekerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie, een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland.

Vul dit formulier alleen in als je niet voldoet aan de eerste voorwaarde. Met dit formulier verklaar je dat je aan de tweede of aan de eerste en de tweede voorwaarde voldoet.

doc bestandVerklaring op eer over het sociaal verzekerd zijn in een andere lidstaat voor een zorgbudget (vrijwillige aansluiting) (349 kB)

Om aanspraak te maken op een zorgbudget als je vrijwillig aangesloten bent bij de Vlaamse sociale bescherming, moet je gedurende de laatste vijf jaar, voorafgaand aan de datum waarop je recht hebt op een zorgbudget, aan minstens een van de volgende voorwaarden voldoen:

  • bij een zorgkas aangesloten zijn;
  • sociaal verzekerd zijn in een andere lidstaat van de Europese Unie of een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte dan België, of in Zwitserland.

Je hoeft dit formulier alleen in te vullen als je niet voldoet aan de eerste voorwaarde. Met dit formulier verklaar je dus dat je aan de tweede voorwaarde voldoet of aan een combinatie van de eerste en de tweede voorwaarde.