Formulieren om een beroep in te dienen

Een beroep indienen tegen de administratieve geldboete (online formulier).

Met dit online formulier kan je aangeven om welke reden je de administratieve geldboete wil laten kwijtschelden.


Een beroep indienen tegen de beslissing van de zorgkas over het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (vroeger de zorgverzekering - online formulier).

Met dit online formulier kan je een beroep indienen bij het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming als je niet akkoord gaat met de beslissing van je zorgkas over je aanvraag van een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. 


Een beroep indienen tegen de beslissing van de zorgkas over het zorgbudget voor mensen met een handicap (het basisondersteuningsbudget - online formulier).

Met dit online formulier kan je een beroep indienen bij het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming als je niet akkoord gaat met de beslissing van je zorgkas over het zorgbudget voor mensen met een handicap (ook wel het basisondersteuningsbudget). 


Een beroep indienen tegen de beslissing van de zorgkas over de terugvordering van een zorgbudget (online formulier).

Met dit online formulier kan je een beroep indienen bij het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming als je niet akkoord gaat met de beslissing van je zorgkas tot terugvordering van een zorgbudget.

Wil je een beroep indienen tegen de beslissing van de zorgkas over het zorgbudget?

Wegens de corona-crisis zal de behandeling van je beroep meer tijd in beslag nemen. 
De vergaderingen van de administratieve beroepscommissie worden tot nader order opgeschort. Dit betekent dat de beroepen administratief verder worden behandeld, maar dat ze niet kunnen voorgelegd worden aan de administratieve beroepscommissie.
Het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming tracht er alles aan te doen om de hinder te beperken.