Formulieren om aan te sluiten bij een zorgkas

Aansluiting bij een zorgkas

docx bestandFormulier om de aansluiting aan te vragen van een zorgbehoevende bij een zorgkas (143 kB)

Met dit formulier kan een zorgbehoevende persoon een aansluiting aanvragen bij een zorgkas. Bezorg dit formulier aan de zorgkas waarbij de zorgbehoevende wil aansluiten.

doc bestandFormulier om een verandering van zorgkas aan te vragen (320 kB)

Met dit formulier verander je van zorgkas.

Als je de aanvraag vóór 5 december indient, verander je op 1 januari van het daaropvolgende jaar van zorgkas.
Bezorg dit formulier aan de zorgkas waarbij je je wil aansluiten.


Europa en internationaal

doc bestandFormulier voor de verklaring over het statuut van niet-Belgisch sociaal verzekerde (339 kB)

Woon je in Vlaanderen (incl. Brussel) en ben of was je niet-Belgisch sociaal verzekerd? Verklaar met dit formulier dat je verzekerd bent of was in een lidstaat van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland, dat je bij een Europese of internationale organisatie werkt(e), of dat je ten laste bent of was van een persoon die bij een Europese of internationale instelling werkt.