Financiering van zorg

Met de zesde staatshervorming werden belangrijke onderdelen op het vlak van zorg en gezondheid overgedragen naar de deelstaten. De Vlaamse Regering greep deze kans aan om de overgedragen bevoegdheden op vlak van (langdurige) zorg, hulpmiddelen en revalidatie niet te versnipperen maar als één geheel te bekijken. Deze beleidskeuze werd juridisch vertaald in het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming (VSB).

Omdat het niet mogelijk was om alle sectoren op 1 januari 2019 in te kantelen in de Vlaamse sociale bescherming werd gekozen voor een gefaseerde inkanteling, waarbij in een eerste fase het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood, de residentiële ouderenzorg en de mobiliteitshulpmiddelen een onderdeel werden van de VSB. Op 1 januari 2022 zijn daar dus de revalidatieziekenhuizen bijgekomen.

In een latere fase komt er een zorgticket. Dat zal je kunnen inruilen voor dienstverlening in verschillende zorgvoorzieningen zoals woonzorgcentra, diensten voor gezinszorg of centra voor geestelijke gezondheidszorg.

Residentiële ouderenzorg Revalidatie (ziekenhuis, -voorziening)

De Vlaamse sociale bescherming betaalt voor een heel groot deel de zorg- en personeelskosten in de ouderenzorg (woonzorgcentra, dagverzorgingscentra…). Dat gebeurt nu nog achter de schermen, maar het zorgt ervoor dat ouderen lang niet alles zelf hoeven te betalen bij een verblijf in een ouderenzorgvoorziening.

Vanaf 1/01/2022 ontvang je voor een deel van je revalidatiekosten (bv. verpleegdag) in een revalidatieziekenhuis een tegemoetkoming via de Vlaamse sociale bescherming i.p.v. via de federale ziekteverzekering.

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke: 

‘Voor de mensen verandert er op het eerste zicht weinig: in plaats van het ziekenfonds zal de zorgkas hun dossiers behandelen.

Maar door stelselmatig zorgsectoren toe te voegen aan de Vlaamse sociale bescherming werken we echter aan een meer eengemaakte, transparante en dus ook meer rechtvaardige financiering met minder administratieve lasten.

Hier vind je een overzicht van de 8 Vlaamse revalidatieziekenhuizen.

Aansluiten bij de Vlaamse Sociale Bescherming geeft jou ook het recht op de voordelen op het moment dat je veel zorg nodig hebt. Heb je nog geen zorgkas? Neem contact op met de zorgkas van je keuze.