Dossiertaks voor beroepen bij het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming

Vanaf 15 augustus 2021 moet je bij het indienen van een beroep een dossiertaks van 75 euro betalen aan het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming.

Wordt je beroep positief beslist, dan krijg je deze dossiertaks teruggestort.

Verminderde dossiertaks

Heb je recht op de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering, dan betaal je een verminderde dossiertaks van 37,50 euro.  Je moet recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming op 1 januari van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin je het beroep indient. Dien je bijv. een beroep in op 1 september 2021, dan betaal je een verminderde dossiertaks als je op 1 januari 2020 recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming.

Vrijstelling dossiertaks

Bevind je je in een behartenswaardige situatie, dan moet je de dossiertaks niet betalen. Het gaat om één (of meerdere) van volgende situaties:

  • de gebruiker is in budgetbegeleiding of budgetbeheer
  • de gebruiker is in collectieve schuldenregeling of andere schuldenregeling
  • de gebruiker heeft een persoonlijk faillissement
  • de gebruiker of een gezinslid ontvangt een inkomensgarantie voor ouderen
  • de gebruiker of een gezinslid ontvangt een inkomensvervangende tegemoetkoming
  • de gebruiker of een gezinslid ontvangt een leefloon
  • het enige gezinsinkomen bestaat uit een minimumdagbedrag van de werkloosheid

Deze behartenswaardige situatie moet je aantonen met bewijsstukken, behalve bij een collectieve schuldenregeling of persoonlijk faillissement die al gekend is bij je zorgkas.

Via deze link kan je je beroep online indienen.

Gebruik dit contactformulier niet om een beroep in te dienen, maar om vragen te stellen over je beroep.