De zorgkassen

Een zorgkas organiseert in opdracht van de Vlaamse overheid de Vlaamse sociale bescherming. Je betaalt je zorgpremie rechtstreeks aan je zorgkas. Elk Vlaams ziekenfonds heeft een zorgkas en ook de Vlaamse overheid heeft er eentje (de Vlaamse Zorgkas). 

Heb je nog vragen over je zorgpremie? Denk je dat je recht hebt op een zorgbudget? Voor al die vragen kun je terecht bij je zorgkas. Je zorgkas begeleidt je bij een aanvraag, geeft advies, zorgt voor het innen van je zorgpremie en het betalen van de zorgbudgetten.

Heb je nog geen zorgkas? Neem contact op met de zorgkas van je keuze. Je kan wel alleen bij een zorgkas van een ziekenfonds aansluiten als je bij datzelfde ziekenfonds bent aangesloten voor je ziekteverzekering. Je kan ook nooit bij 2 zorgkassen tegelijk aangesloten zijn.

Van zorgkas veranderen? Vul vóór 5 december dit doc bestandFormulier om een verandering van zorgkas aan te vragen (320 kB) in. Bezorg dat aan de zorgkas waarnaar je wenst over te stappen.

Christelijke Mutualiteiten-Zorgkas Vlaanderen (zorgkascode 180)
Haachtsesteenweg 579
1031 Brussel
België

Vragen over mobiliteitshulpmiddelen?
E:  mobiliteit.zorgkas@cm.be

Vragen over de tegemoetkoming voor zorg in een woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf of centrum voor dagverzorging?
T 02 246 58 58
E: ouderenvoorziening.zorgkas@cm.be

Vragen over de tegemoetkoming voor zorg in een revalidatieziekenhuis?
E: revalidatie.zorgkas@cm.be

Neutrale Zorgkas Vlaanderen (zorgkascode 280)
Antwerpsestraat 145
2500 Lier
België
Vlaamse Zorgkas (zorgkascode 680)
Koning Albert-II laan 35, bus 36
1030 Brussel
België

Vragen over mobiliteitshulpmiddelen?
T: 02 553 45 90 
E: vlaamsezorgkas.mobiliteitshulpmiddelen@vlaanderen.be

Vragen over de tegemoetkoming voor zorg in een woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf, centrum voor dagverzorging of revalidatieziekenhuis? 

T: 02 553 45 90
E: vlaamsezorgkas.derdebetaler@vlaanderen.be

Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen (zorgkascode 480)
Livornostraat 25
1050 Brussel
België
02 542 88 70

Vragen over mobiliteitshulpmiddelen?
T: 02 542 88 74
E: Mobiliteitshulpmiddel@lm.be 

Vragen over de tegemoetkoming voor zorg in een woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf, centrum voor dagverzorging of revalidatieziekenhuis, of vragen over een multidisciplinair overleg?

T tel. 02 542 88 71
E Zorgticket@lm.be

Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen (zorgkascode 580)
Lenniksebaan 788A
1070 Brussel
België
02 778 92 11
02 778 94 00

Vragen over mobiliteitshulpmiddelen?

Vragen van ouderenvoorzieningen i.v.m. de overmacht op de meldingstermijn van 5 werkdagen, mogen naar het volgende e-mailadres gestuurd worden: MEDZORGKAS@MLOZ.BE  

Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten (zorgkascode 380)
Sint-Jansstraat 32-38
1000 Brussel
België
02 515 06 20
02 515 03 08

Vragen over mobiliteitshulpmiddelen, of over de tegemoetkoming voor zorg in een woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf of dagverzorgingscentrum?
T: 078/057 300
E: zorgtickets@socmut.be