Buitenlandse studenten in Vlaanderen of Brussel

Buitenlandse studenten die in het Vlaams of Brussels Gewest verblijven, kunnen vanaf 2019 kiezen of ze al dan niet aansluiten bij de Vlaamse sociale bescherming als ze afkomstig zijn uit een lidstaat van de EU, EER of uit Zwitserland. Tot en met 2018 kunnen zij niet aansluiten.

Buitenlandse studenten uit andere landen dan de EU, EER of Zwitserland kunnen niet aansluiten als ze een tijdelijke verblijfsvergunning hebben als student, onderzoeker of familielid.

Hebben ze die tijdelijke verblijfsvergunning niet, dan moeten ze wél aansluiten als ze in het Vlaams Gewest wonen. Ze kunnen vrijwillig aansluiten als ze in het Brussels Gewest wonen.  

Tot 1 januari 2009 waren studenten afkomstig uit een staat buiten de EU, EER en niet uit Zwitserland, wel verplicht aan te sluiten als zij in het Vlaams Gewest woonden. Bij woonplaats in het Brussels Gewest, konden zij tot deze datum vrijwillig aansluiten.

Woon of werk je in het Verenigd Koninkrijk? Dan heeft de Brexit mogelijk gevolgen voor de aansluiting bij de Vlaamse sociale bescherming.

Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming
Koning Albert II-laan 35 bus 37
1030 Brussel
België