Boete en beroep tegen de boete

Wie in het Vlaams Gewest woont en ouder is dan 25, is verplicht om elk jaar de zorgpremie te betalen. Wie dat niet doet, riskeert een boete van 250 euro.


Boete van 250 euro

Betaal je 2 keer je zorgpremie niet of niet volledig, dan loop je een boete op van 250 euro. Die 2 jaar dat je niet (volledig) betaald hebt, hoeven elkaar niet op te volgen. Elk jaar dat je had moeten betalen, telt mee. 

Wie op 1 januari van het jaar vóór de boete, recht had op de verhoogde tegemoetkoming in het kader van je ziekteverzekering, krijgt een boete van 100 euro.

 


Een laatste waarschuwing van je zorgkas

Voor je een boete krijgt, zal je zorgkas je nog een aangetekende brief sturen. Je krijgt zo nog de kans om de verschuldigde zorgpremies te betalen en een boete te vermijden.

Procedure vanaf 2019

Je zorgkas stuurt je een aangetekende brief uiterlijk op 1 september. Betaal je de verschuldigde zorgpremies alsnog vóór 5 oktober, dan krijg je geen boete.

Betaal je dan nog altijd niet of slechts gedeeltelijk, dan zal je een aangetekende brief krijgen van het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming. Dan moet je binnen de 2 maanden de boete plus alle achterstallige zorgpremies betalen. Doe je dat niet, dan zal een deurwaarder ingeschakeld worden. 

Procedure tot en met 2018

Tot en met 2018 stuurde de zorgkas een aangetekende brief vóór 31 maart. Je kreeg de mogelijkheid om de verschuldigde zorgpremies te betalen vóór 30 april, om een geldboete alsnog te vermijden.

De boete aanvechten?

Ga je niet akkoord met de boete, dan kan je een beroep indienen bij het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming via het online formulier.

In de aangetekende brief die je gekregen hebt met de boete, staat tegen welke datum je dat beroep ten laatste moet indienen. 

Mogelijk geldige redenen voor beroep

  1. Je kan aantonen dat je niet verplicht was om een zorgpremie te betalen (bv. bij sommige Europese en internationale regelingen);
  2. Je hebt een geldige reden om je premies niet of niet volledig te betalen (bv. een persoonlijk faillissement of een collectieve schuldenregeling). In het online formulier vind je de mogelijke redenen om beroep in te dienen tegen de administratieve geldboete.
  3. Je hebt geen aangetekende brief ontvangen van je zorgkas met een laatste waarschuwing om je achterstallige premies te betalen.
  4. Je hebt je premies toch tijdig betaald.
  5. Je kreeg verkeerdelijk een volledige zorgpremie aangerekend, in plaats van een verminderde premie, want op 1 januari van het voorgaande jaar had je recht op de verhoogde tegemoetkoming in het kader van de ziekteverzekering.

Alle mogelijke redenen voor een beroep tegen de boete staan in het online formulier.

Voeg de nodige documenten bij het online formulier (je kan deze opladen), waarmee je de reden voor je beroep kunt bewijzen.

Na je beroep

Zodra je het beroep hebt ingediend, vervalt de termijn voor de betaling van de boete.

Is je beroep ongegrond of onontvankelijk, dan moet je alsnog binnen de twee maanden de opgelegde boete betalen. Het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming brengt je hiervan op de hoogte via een aangetekende beslissingsbrief.

Is je beroep gegrond, dan vervalt de boete. Mogelijk moet je wel nog achterstallige zorgpremies betalen. Het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming zal jou en je zorgkas informeren over de beslissing.

Veelgestelde vragen over de boete

Heb je een boete gekregen, en heb je hierover nog vragen? Misschien vind je het antwoord bij deze veel gestelde vragen. 
Vind je hier niet het antwoord op je vraag, dan kan je onze dienst contacteren via het contactformulier.

Ik heb een boete, maar ik heb geen aangetekend brief gekregen

Voor je een boete krijgt, stuurt je zorgkas je een aangetekende brief met een laatste herinnering. In de brief met de boete die je van ons kreeg, staat het adres waarnaar die aangetekende brief is verstuurd. Je kan bij je zorgkas navragen wanneer die naar jou is opgestuurd.

Is het adres waarnaar de boetebrief gestuurd werd, verkeerd? Of bevestigt je zorgkas dat ze geen aangetekende brief hebben opgestuurd? Dan kan je een beroep indienen tegen de boete.

De aangetekende brief werd naar een verkeerd adres gestuurd

Heeft je zorgkas de aangetekende brief, met de laatste herinnering voor je een boete krijgt, niet naar je officiële adres gestuurd of naar het correspondentieadres dat je zelf hebt opgegeven aan je zorgkas? Dan kan je een beroep indienen tegen de boete.

Ik heb een boete, maar ik heb mijn zorgpremies betaald aan mijn zorgkas

Als je op 15 oktober 2021 minder dan twee openstaande zorgpremies hebt op de rekening van je zorgkas, vervalt de geldboete. Je moet wel een geldboete betalen als er bij de zorgkas op 15 oktober 2021 nog altijd twee of meer zorgpremies (gedeeltelijk) verschuldigd waren.

Heb je één of meerdere zorgpremies die in de boetebrief worden opgevraagd, tijdig betaald? Dan kan je een beroep indienen tegen de boete.

Ik wil niet meedoen aan de Vlaamse sociale bescherming en betaal daarom de boete niet

Als je in Vlaanderen woont, ben je verplicht om de zorgpremie voor de Vlaamse sociale bescherming te betalen. En dan ben je ook verplicht om de boete te betalen als je die zorgpremies niet hebt betaald. Betaal je de boete niet, dan mag je een deurwaarder verwachten, met nog meer kosten als gevolg.

In Vlaanderen wonen betekent ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister. Dus ook als je ergens anders woont, maar nog ingeschreven bent in Vlaanderen, moet je de zorgpremies betalen (en de boete ingeval van wanbetaling).

Er zijn maar een paar uitzonderingen waarin iemand die in Vlaanderen woont, niet verplicht is om de zorgpremie te betalen.

Ik kan het bedrag van de boete niet in één keer betalen

Is het voor jou moeilijk om het openstaande saldo in één keer te betalen, dan kan je een afbetalingsplan aanvragen. Het openstaande saldo wordt dan gespreid over een termijn van 12 maanden. Voor het aanvragen van een afbetalingsplan kan je contact opnemen met onze dienst. Je kan ons telefonisch bereiken op het nummer 02 553 46 54, of via het contactformulier.

Ik wil beroep indienen tegen de boete

Gebruik het online formulier om een beroep in te dienen. Enkel de redenen, zoals omschreven op het formulier, komen in aanmerking voor een kwijtschelding van de boete.

Een vraag over de boete?

Ga je niet akkoord met de boete, dan kan je enkel via het online formulier een beroep indienen bij het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming. Daar kan je de nodige documenten toevoegen (je kan deze opladen), waarmee je de reden voor je beroep kunt bewijzen.

Heb je nog een andere vraag over de boete, dan kan je het formulier hieronder invullen en versturen. Kijk eerst of je het antwoord niet vindt bij onze veelgestelde vragen over de boete.

Contact over de boete
Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming
Koning Albert II-laan 35 bus 37
1030 Brussel
België
02 553 46 54