Beroep over de terugvordering van een zorgbudget

Je zorgkas kan in bepaalde situaties beslissen om een zorgbudget terug te vorderen. Je moet dat zorgbudget dan terugbetalen. Vind je dat onterecht, dan kan je via een online formulier een beroep indienen bij het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming. De zorgbehoevende hoeft het beroep niet zelf in te dienen. Dit kan ook door een andere persoon gebeuren. De persoon die het beroep indient, moet inloggen met de eigen e-ID. Deze gegevens worden niet bewaard op dossierniveau.

Vanaf 15 augustus 2021 moet je bij het indienen van een beroep een dossiertaks van 75 euro betalen aan het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming.
Heb je recht op de verhoogde tegemoetkoming, dan betaal je een verminderde dossiertaks van 37,50 euro. Personen in een behartenswaardige situatie moeten deze dossiertaks niet betalen.
Wordt je beroep positief beslist, dan krijg je de dossiertaks teruggestort.

De terugvordering kunnen we enkel in twee situaties ongedaan maken of beperken:

  • je inkomen bevindt zich onder de armoedegrens, voor het jaar 2017 bedroeg de armoedegrens 13.670 euro voor een alleenstaande, en 20.505 euro voor een koppel. Voeg in dat geval bij je bezwaar je laatste aanslagbiljet van de personenbelasting.
  • je inkomen bevindt zich boven de armoedegrens, maar je kan het gevraagde bedrag niet betalen omdat je uitzonderlijke kosten hebt ten gevolge van jouw verminderde zelfredzaamheid. Voeg in dat geval bij je bezwaar de bewijsstukken van die uitzonderlijke kosten en het bewijs dat de kosten een gevolg zijn van jouw toestand. Mogelijke bewijsstukken daarvoor zijn:
    • een verslag, opgesteld door de Dienst Maatschappelijk Werk van het ziekenfonds of het OCMW, met een opsomming van de uitzonderlijke kosten en de motivering dat de kosten een gevolg zijn van jouw verminderde zelfredzaamheid;
    • een factuur van de uitzonderlijke kosten die een gevolg zijn van jouw verminderde zelfredzaamheid.

Beroep indienen

Dien een beroep in via het online formulier (je gegevens worden beveiligd doorgestuurd). Je ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail als bewijs van de indiening.
Voeg ook je bewijsstukken toe (het laatste aanslagbiljet van de personenbelasting of bewijsstukken van uitzonderlijke kosten door verminderde zelfredzaamheid).

Dien je beroep in binnen de 90 dagen na ontvangst van de beslissing.


Beslissing

Is je beroepschrift ontvankelijk, dan bezorgt het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming het aan de administratieve beroepscommissie. Die geeft binnen 3 maanden na ontvangst een gemotiveerd advies aan het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming.

Het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming neemt binnen 1 maand na ontvangst van het advies, een gemotiveerde beslissing. Je ontvangt deze binnen de 8 dagen via een aangetekende brief.

Er is momenteel een achterstand bij het behandelen van de beroepen, als gevolg van de coronacrisis. Hierdoor is het mogelijk dat we je beroep niet binnen deze termijnen kunnen behandelen.
Het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming heeft extra maatregelen getroffen om deze achterstand zo snel mogelijk weg te werken.

Als je niet akkoord gaat met de beslissing over je beroep, dan kan je binnen de 3 maanden na ontvangst van de beslissing een beroep instellen voor de arbeidsrechtbank.

 

Via deze link kan je je beroep online indienen.

Gebruik dit contactformulier niet om een beroep in te dienen, maar om vragen te stellen over je beroep.