Beroep over de terugvordering van een zorgbudget

Je zorgkas kan in bepaalde situaties beslissen om een zorgbudget terug te vorderen. Je moet dat zorgbudget dan terugbetalen. Vind je dat onterecht, dan kan je via een online formulier een beroep indienen bij het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming.

Wegens de corona-crisis worden de vergaderingen van de administratieve beroepscommissie tot nader order opgeschort. Dit betekent dat de beroepen administratief verder worden behandeld, maar dat ze niet kunnen voorgelegd worden aan de administratieve beroepscommissie.

Hierdoor zal de behandeling van je beroep meer tijd in beslag nemen. Het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming tracht er alles aan te doen om de hinder te beperken.

De terugvordering kunnen we enkel in twee situaties ongedaan maken of beperken:

  • je inkomen bevindt zich onder de armoedegrens, voor het jaar 2017 bedroeg de armoedegrens 13.670 euro voor een alleenstaande, en 20.505 euro voor een koppel. Voeg in dat geval bij je bezwaar je laatste aanslagbiljet van de personenbelasting.
  • je inkomen bevindt zich boven de armoedegrens, maar je kan het gevraagde bedrag niet betalen omdat je uitzonderlijke kosten hebt ten gevolge van jouw verminderde zelfredzaamheid. Voeg in dat geval bij je bezwaar de bewijsstukken van die uitzonderlijke kosten en het bewijs dat de kosten een gevolg zijn van jouw toestand. Mogelijke bewijsstukken daarvoor zijn:
    • een verslag, opgesteld door de Dienst Maatschappelijk Werk van het ziekenfonds of het OCMW, met een opsomming van de uitzonderlijke kosten en de motivering dat de kosten een gevolg zijn van jouw verminderde zelfredzaamheid;
    • een factuur van de uitzonderlijke kosten die een gevolg zijn van jouw verminderde zelfredzaamheid.

Beroep indienen

Dien een beroep in via het online formulier (je gegevens worden beveiligd doorgestuurd). Je ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail als bewijs van de indiening.
Voeg ook je bewijsstukken toe (het laatste aanslagbiljet van de personenbelasting of bewijsstukken van uitzonderlijke kosten door verminderde zelfredzaamheid).

Dien je beroep in binnen de 90 dagen na ontvangst van de beslissing.


Beslissing

Is je beroepschrift ontvankelijk, dan bezorgt het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming het aan de administratieve beroepscommissie. Die geeft een gemotiveerd advies aan het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming.

Het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming neemt een gemotiveerde beslissing. Je ontvangt deze binnen de 8 dagen via een aangetekende brief.

Als je niet akkoord gaat met de beslissing over je beroep, dan kan je binnen de 3 maanden na ontvangst van de beslissing een beroep instellen voor de arbeidsrechtbank.