Beroep indienen tegen de beslissing over uw zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget)

Ga je niet akkoord met de beslissing van de zorgkas over het zorgbudget voor mensen met een handicap of basisondersteuningbudget? Dan kan je een beroep indienen bij het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming via het online formulier

Je kan geen beroep indienen bij het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming over de erkenning van de handicap, of over het attest of bewijs waarmee de behoefte aan zorg en ondersteuning moet worden aangetoond.

Zie ook: beroep tegen de terugvordering van een zorgbudget


Beroep indienen

Dien het beroep in via het online formulier (je gegevens worden beveiligd doorgestuurd). Je ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail als bewijs van de indiening.

Termijn om beroep in te dienen

Het beroep moet je indienen binnen de 90 dagen na ontvangst van de beslissing.
De termijn van 90 kalenderdagen begint te lopen de dag nadat je de beslissing van je zorgkas hebt ontvangen. Het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming stelt als principe dat je de beslissing van de zorgkas uiterlijk 5 werkdagen na de datum ervan ontvangen hebt. Als dat in werkelijkheid later zou zijn, vraag dan aan je zorgkas een schriftelijke verklaring over de effectieve verzendingsdatum van de beslissing. Voeg die verklaring bij het beroepschrift.


Beslissing

Als je beroepschrift ontvankelijk is, dan bezorgt het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming het aan de administratieve beroepscommissie. Die geeft een gemotiveerd advies aan het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming.

Het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming neemt op basis van het advies, een gemotiveerde beslissing. Je ontvangt deze binnen de 8 dagen via een aangetekende brief.

Als je niet akkoord gaat met die beslissing over je beroep, dan kan je binnen de 3 maanden na ontvangst van de beslissing een beroep instellen voor de arbeidsrechtbank.