afbeelding zorgpremie.

Je zorgpremie komt goed terecht

De Vlaamse sociale bescherming is er dankzij jouw solidariteit. Net als 4,5 miljoen inwoners van Vlaanderen betaal je elk jaar een zorgpremie van 54 euro of 27 euro. Daarmee verbeter je de levenskwaliteit van meer dan 300.000 zorgbehoevenden in Vlaanderen.

Hoemapge zorbudget

Heb je recht op een zorgbudget?

Een zorgbudget is een maandelijkse tegemoetkoming voor mensen die veel zorg nodig hebben, bijvoorbeeld voor ernstige gezondheidsproblemen of een handicap. Zo kunnen zorgbehoevenden extra zorguitgaven opvangen, zoals vervoerskosten, verzorgingsmateriaal of een bijdrage in het woonzorgcentrum.

afbeelding zorgen

Mobiliteitshulpmiddelen

Vanaf 1 januari 2019 worden mobiliteitshulpmiddelen een onderdeel van de Vlaamse sociale bescherming. Wie een hulpmiddel nodig heeft om zich te verplaatsen, zal via de Vlaamse sociale bescherming een "mobiliteitshulpmiddel" kunen kopen of huren.

Ben je het niet eens met je boete of een beslissing van de zorgkas?  Dien een beroep in.

afbeelding zorgkas

Neem contact op met je zorgkas

Heb je nog vragen over je zorgpremie? Denk je dat je recht hebt op een zorgbudget? Voor al je vragen kan je bij je zorgkas terecht.

Revalidatieziekenhuizen en multidisciplinair overleg vanaf 1 januari 2022 geïntegreerd in Vlaamse Sociale Bescherming

Vanaf 2022 worden de revalidatieziekenhuizen en het multidisciplinair overleg ingekanteld in de Vlaamse sociale bescherming. Dat betekent dat het verzekeringsprincipe van de Vlaamse sociale bescherming van kracht wordt en dat de zorgkassen zullen instaan voor de behandeling van de dossiers. Door deze nieuwe pijlers onder te brengen in de Vlaamse sociale bescherming zetten we twintig jaar na de oprichting van de Vlaamse Zorgverzekering opnieuw een belangrijke stap vooruit.

Lees het nieuwsitem

Nieuw meetinstrument voor het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Het meten van de zorgbehoefte (de zogeheten “indicatiestelling”) voor het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden gebeurt vanaf 1 juni 2021 niet langer met de BEL-schaal, maar met een nieuw meetinstrument: de BelRAI Screener. Met een totaalscore van minstens 13 punten, of met minstens 6 punten op de som van de modules IADL en ADL op de BelRAI Screener kom je in aanmerking voor het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden.

Meer informatie over de BelRAI en BelRAI Screener 

afbeelding in de pijplijn

Ook financiering van zorg in Vlaanderen

De Vlaamse sociale bescherming betaalt ook voor een heel groot deel van de zorg- en personeelskosten in verschillende Vlaamse zorgsectoren, zoals de ouderenzorg en revalidatievoorzieningen. Dat gebeurt  achter de schermen, maar het zorgt ervoor dat ouderen of mensen die revalidatie nodig hebben, lang niet alles zelf hoeven te betalen als ze gebruik maken van een zorgvoorzieing. In een latere fase komt er een zorgticket. Dat zal je kunnen inruilen voor dienstverlening in verschillende zorgvoorzieningen zoals woonzorgcentra, diensten voor gezinszorg of centra voor geestelijke gezondheidszorg.

Meer over financiering van de zorg