De zorgkassen

Taken

Er zijn 6 erkende zorgkassen. Eén van de 6 zorgkassen, de Vlaamse zorgkas, wordt uitgebaat door de Vlaamse overheid, de andere worden beheerd door de ziekenfondsen. De zorgkassen staan in voor de dagelijkse werking van de Vlaamse sociale bescherming. Dat houdt in:

  • aansluitingen regelen;
  • het overzicht van de aangesloten personen bijhouden;
  • de jaarlijkse premies van de aangesloten leden innen;
  • de aanvragen voor tegemoetkomingen behandelen, de voorwaarden controleren en de tegemoetkomingen uitvoeren. 

Aansluiten en overstappen

Neem contact op met de zorgkas van je keuze om je aan te sluiten.  Je vindt de contactgegevens hieronder.

Let wel: je kan enkel bij een zorgkas van een ziekenfonds aangesloten zijn als je bij datzelfde ziekenfonds bent aangesloten voor je ziekteverzekering. Je kan ook nooit bij 2 zorgkassen tegelijk aangesloten zijn.

Wil je van zorgkas veranderen? Vul dan vóór 5 december een aanvraagformulier tot verandering van zorgkas in bezorg dat aan de zorgkas waarnaar je wenst over te stappen.

Overzicht zorgkassen
Christelijke Mutualiteiten-Zorgkas Vlaanderen
Haachtsesteenweg 579
1031 Brussel
België
Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten
Sint-Jansstraat 32-38
1000 Brussel
België
02 515 06 20
02 515 03 08
Neutrale Zorgkas Vlaanderen
Antwerpsestraat 145
2500 Lier
België
Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen
Livornostraat 25
1050 Brussel
België
02 542 88 70
02 542 86 46
Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
Sint-Huibrechtsstraat 19
1150 Brussel
België
02 778 92 11
02 778 94 00
Vlaamse Zorgkas
Koning Albert-II laan 35, bus 36
1030 Brussel
België