Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

De tegemoetkoming hulp aan bejaarden is Vlaams sinds 1/1/2017

 • Sinds 1 januari 2017 is de tegemoetkoming een onderdeel van de Vlaamse sociale bescherming en vraag je ze online aan, of laat je je hierbij begeleiden door je ziekenfonds, gemeente of ocmw (niet in Brussel).  
 • Je krijgt al een tegemoetkoming of hebt die al aangevraagd in 2016? Je aanvraag of betalingen lopen gewoon door in 2017, je hoeft niets te doen.
 

Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden?

Een tegemoetkoming om het welzijn te versterken van 65’+ers in Vlaanderen met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen.

 • Hoeveel tegemoetkoming iemand krijgt, hangt af van hoeveel zorg hij nodig heeft en zijn (gezins)inkomen.
 • Het is een tegemoetkoming van maximaal 571 euro per maand.
 • Wie het krijgt, kan het geld vrij spenderen en hoeft geen verantwoording of uitgavebewijs te geven. Je kan er de zorg die je nodig hebt, zelf mee organiseren.
 • Vandaag krijgen ongeveer 106.000 mensen deze tegemoetkoming.
 • Een onderdeel van de Vlaamse sociale bescherming, waarmee we elke zorgbehoevende in Vlaanderen elke maand een budget willen geven, bovenop de nationale sociale zekerheid, om de zorg die ze nodig hebben, rond zich te organiseren.

Vraag je tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden online aan, of ga hiervoor naar de Dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds, naar je gemeente of OCMW (niet als je in Brussel woont).

Voor wie?

 • Een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden kan je ten vroegste aanvragen op de dag van je 65ste verjaardag.
 • Je moet minstens 7 punten behalen op de “schaal van zelfredzaamheid”. Die schaal meet de invloed van je handicap of gezondheidsprobleem op je dagelijkse leven. Artsen van de Directie-generaal Personen met een Handicap bepalen je punten en erkennen zo je gezondheidsprobleem als een handicap. Zij vragen medische informatie op bij je arts of specialist om je zelfredzaamheid te evalueren. Verwittig daarom je behandelend arts als je een aanvraag doet.
 • Je inkomen en dat van je gezin mag bepaalde grenzen niet overschrijden. Die grenzen hangen af van je gezinssamenstelling.
 • Je moet aangesloten zijn bij een zorgkas. Wie ouder is dan 25 betaalt daarvoor jaarlijks een solidaire zorgbijdrage van 50 euro (of 25 euro voor wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming in het kader van de ziekteverzekering).

Hoe aanvragen?

Je kan je tegemoetkoming online aanvragen met je elektronische identiteitskaart (eID). Om de vragenlijst in te vullen, heb je je elektronische identiteitskaart (eID) en kaartlezer nodig en moet je je pincode kennen.

Heb je hulp nodig bij het indienen van de aanvraag?

Ga naar de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds of naar het OCMW of de maatschappelijk werker van je gemeente om een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden aan te vragen, tenzij je in Brussel woont.

Om je aanvraag te doen, moet je deze gegevens meebrengen::

 • De naam van je huisarts of de arts die je handicap opvolgt.
 • Je identiteitskaart en je pincode.
 • Je bankrekeningnummer.
 • Eventueel de contactgegevens van iemand die je helpt bij de aanvraag.

Verwittig je behandelend arts als je een aanvraag doet. De Directie-generaal Personen met een Handicap zal je arts contacteren en medische informatie opvragen om je handicap te evalueren. Meestal nodigt deze dienst je ook nog uit voor een gesprek met een arts.

Na je aanvraag

De zorgkas gaat na of je recht hebt op de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

 • Indien nodig, vraagt zij bijkomende financiële of administratieve informatie op.
 • Je zorgkas vraagt een evaluatie van je handicap of gezondheidsprobleem (je zelfredzaamheid of zorgzwaarte) aan bij de Directie-generaal Personen met een Handicap. Deze dienst vraagt daarvoor medische informatie op bij je arts of specialist. Meestal nodigt deze dienst je ook nog uit voor een gesprek met een arts.

Beslissing en betaling

Je zorgkas brengt je per brief of per e-mail (indien je hiervoor uitdrukkelijk hebt gekozen) op de hoogte van de beslissing over de tegemoetkoming. In die brief staat of je al dan niet recht hebt, en hoeveel de tegemoetkoming bedraagt. Het duurt meestal drie of vier maanden om je de beslissing op te sturen.

De zorgkas betaalt de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden telkens voor het einde van de maand uit op je rekeningnummer.

Bij een goedkeuring van de aanvraag, heb je recht vanaf de maand die volgt op je aanvraag. De eerste uitbetaling gebeurt in de maand na de beslissing van de zorgkas.

Hoeveel tegemoetkoming krijg je?

Het maximumbedrag voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden hangt af van je zorgzwaarte en je inkomen.

 • Er zijn 5 categorieën van zorgzwaarte. Bij elke categorie hoort een maximaal maandelijks bedrag voor de tegemoetkoming. In de hoogste categorie gaat het om 571 euro per maand.
 • Of je recht hebt op dat maximumbedrag, wordt bepaald aan de hand van het inkomen van jou en/of je partner.

Het uiteindelijke bedrag kan van persoon tot persoon dus erg verschillen.

Je kan zelf inschatten op welk bedrag je recht zou kunnen hebben via een simulatie. Als je de regelgeving onvoldoende kent, is het echter niet zo makkelijk om deze simulatie zelf uit te voeren. Neem contact op met de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds of het OCMW, of de maatschappelijk werker van je gemeente. Zij kunnen je hierbij helpen.

Doe de simulatie: xlsx bestandSimulatie bedragen THAB (95 kB)

Raadpleeg de maximumbedragen voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden: xlsx bestandMaximale bedragen THAB.xlsx (21 kB)

Wijziging van inkomen of gezondheidstoestand

Als je de tegemoetkoming krijgt en je inkomen of gezondheidstoestand wijzigt, moet je dat melden of je aanvraag herzien.

In Brussel

Woon je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dan kan je geen aanvraag voor een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden indienen in Vlaanderen. Neem contact op met de Directie-Generaal Personen met een Handicap. Deze instantie behandelt ook na 1/1/2017 de aanvragen voor een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden voor inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Laat je begeleiden door je ziekenfonds, OCMW of gemeente.

Contact

Heb je een vraag over de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, dan kan je terecht bij je zorgkas.

Roland krijgt een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
Downloads voor professionelen

pdf bestandNieuwsbericht over de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (288 kB)
Gebruik dit bericht voor uw nieuwsbrieven en publicaties.

Begeleiden van een aanvraag voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
Deze documenten helpen maatschappelijk werkers om een aanvraag voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden te begeleiden