Machtiging om de applicatie voor het basisondersteuningsbudget te testen

Het Vlaams Zorgfonds en de zorgkassen hebben van de Vlaamse Toezichtcommissie een machtiging verkregen die hen toegang verleent tot de werkelijke gegevens van welbepaalde doelgroepen van het VAPH en de ITP van Jongerenwelzijn. Het Vlaams Zorgfonds en de zorgkassen hebben deze gegevens nodig in het kader van het testen van IT-applicaties die zullen gebruikt worden voor het toekennen en uitbetalen van het basisondersteuningsbudget (BOB). De machtiging loopt van 1 februari 2016 tot 1 september 2016. Na de testperiode zullen de testdata vernietigd worden.

De testen kaderen binnen de ontwikkeling van IT-applicaties om de gegevensuitwisseling tussen het Vlaams Zorgfonds, het VAPH, ITP en de FOD Sociale Zekerheid enerzijds en de zorgkassen anderzijds vlot te doen verlopen. In een parallel traject zullen de zorgkassen een applicatie testen voor het toekennen en uitbetalen van het basisondersteuningsbudget.

Het testproject zal gebruik maken van reële gegevens van de eerste twee doelgroepen voor de implementatie van het systeem voor het toekennen en uitbetalen van het basisondersteuningsbudget, met name:

  • de personen die op 31 december 2014 en op 1 januari 2016 met een actieve zorgvraag geregistreerd staan op de Centrale Registratie van Zorgvragen van het VAPH;
  • personen die bij de ITP op de intersectoriële wachtlijst staan ofwel beschikken over een indicatiestellingsverslag waaruit blijkt dat de gebruiker in aanmerking komt voor een persoonlijke-assistentiebudget.

Om welke gegevens gaat het?

Gegevens verkregen via het VAPH of de ITP van Jongerenwelzijn:

  • het rijksregisternummer
  • startdatum van het attest dat de nood aan zorg en ondersteuning  vaststelt bij de persoon met zorgbehoefte
  • (optioneel) einddatum van het attest

Gegevens verkregen via het VAPH:

  •  startdatum van het budget van niet rechtstreeks toegankelijke hulp van het VAPH;
  • (optioneel) einddatum van het budget.