Kan ik als inwoner van Brussel ook een basisondersteuningsbudget krijgen?

Voor inwoners van Brussel gelden dezelfde voorwaarden voor het basisondersteuningsbudget als voor inwoners van Vlaanderen.

Het verschil met Vlaanderen is dat Brusselaars niet verplicht zijn om zich aan te sluiten bij een zorgkas (en zo bij de Vlaamse Sociale Bescherming). Ze kunnen zich vrijwillig aansluiten bij een zorgkas vanaf het jaar waarin ze 26 worden. Maar om een basisondersteuningsbudget te krijgen, is het dus wel noodzakelijk dat ze zich aansluiten.

Wachttijd

Tot 2020 is er geen wachttijd voor inwoners van Brussel. Dit betekent dat je als inwoner van Brussel na de aansluiting bij een zorgkas onmiddellijk van het basisondersteuningsbudget kan genieten, als je hiervoor in aanmerking komt. 

Vanaf 2020 geldt een wachttijd voor inwoners van Brussel. Kom je in aanmerking voor het basisondersteuningsbudget, maar heb je je niet tijdig aangesloten bij een zorgkas, dan zal je gedurende 5 jaar onafgebroken aangesloten moeten zijn, vooraleer je het basisondersteuningsbudget kan ontvangen. Deze wachttijd geldt niet voor personen die jonger zijn dan 26 jaar.

Wanneer sluit ik mij tijdig aan in Brussel?

Voor 26-jarigen en personen die in de eerste jaarhelft in Brussel komen wonen: als zij de ledenbijdrage betalen uiterlijk 31 december van het jaar na het jaar waarin zij 26 jaar geworden zijn of in Brussel zijn komen wonen.

Voorbeeld: Een inwoner van Brussel die 26 jaar wordt in 2016, sluit tijdig aan bij de zorgverzekering als hij de bijdragen voor 2016 en 2017 betaalt bij een zorgkas vóór 31 december 2017.

Voor personen die in de tweede jaarhelft in Brussel komen wonen: als zij de ledenbijdrage betalen uiterlijk 31 december van het tweede jaar na het jaar waarin zij in Brussel zijn komen wonen.

Voorbeeld: Een persoon die op 10 november 2016 in Brussel komt wonen, sluit tijdig aan de bij zorgverzekering als hij de bijdragen voor 2016, 2017 en 2018 betaalt bij een zorgkas vóór 31 december 2018.

Een vraag over het BOB?