Hoe kan ik overstappen van de niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning van het VAPH naar een basisondersteuningsbudget?

Doe je een beroep op de zognaamde “niet-rechtstreeks toegankelijke hulp en ondersteuning van het VAPH “, dan kan je vrijwillig overstappen naar een basisondersteuningsbudget. Deze overstap kan tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2019.

Let wel, hier gelden volgende voorwaarden om te kunnen overstappen:

  1. De persoon met een handicap zet de niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning vrijwillig stop tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2019.
  2. De persoon met een handicap meldt de vrijwillige stopzetting evenals de datum van de stopzetting aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.
  3. De niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning betreft geen crisishulpverlening.

Hoe je deze vrijwillige stopzetting aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) moet melden, vind je op de website van het VAPH.

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap geeft je aanvraag door aan het Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming, dat op zijn beurt de informatie bezorgt aan jouw zorgkas. Die behandelt je aanvraag en zorgt voor de uitbetaling van je basisondersteuningsbudget.

Een vraag over het BOB?