Tegemoetkomingen

Vlaamse zorgverzekering

Wie aangesloten is bij de Vlaamse zorgverzekering, kan een beroep doen op de Vlaamse zorgverzekering voor een tegemoetkoming in de niet-medische kosten. Die tegemoetkoming bedraagt 130 euro per maand voor zowel mantel- en thuiszorg als residentiële zorg.

Als je niet akkoord gaat met een beslissing van de zorgkas over de tegemoetkoming van de zorgverzekering, dan kan je een bezwaar indienen bij de Bezwaarcommissie.

Basisondersteuningsbudget voor personen met een handicap en Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Vanaf 1 september 2016 gaat de Vlaamse zorgverzekering over in de Vlaamse Sociale Bescherming. Naast de Vlaamse zorgverzekering zal die ook het 'basisondersteuningsbudget voor personen met een handicap' en de 'tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden' omvatten.