Procedure arbeidsrechtbank

Niet akkoord met de beslissing van de leidend ambtenaar op het bezwaar

Als je niet akkoord gaat met een beslissing van de leidend ambtenaar van het Zorgfonds, dan kan je een beroep instellen voor de arbeidsrechtbank.
 

Beroep instellen tegen de beslissing van de leidend ambtenaar?  

Opvragen advies

Met het oog op een oordeelkundige beslissing over het al dan niet instellen van een procedure, wordt aangeraden het advies van de Bezwaarcommissie op te vragen. Het advies kan je aanvragen bij het secretariaat van de Bezwaarcommissie:

Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming
Secretariaat Bezwaarcommissie
Koning Albert II-laan 35 bus 37
1030 Brussel
Tel: 02 553 46 90
E-mail: bezwaarzorgverzekering@zorg-en-gezondheid.be

Opmerking: samen met het advies wordt de beslissing opnieuw betekend zodat de termijn om beroep in te stellen opnieuw begint te lopen.

Vorm

Het beroep moet ingesteld worden onder de vorm van een schriftelijk verzoekschrift bij de griffie van de bevoegde arbeidsrechtbank. Je kan de bevoegde arbeidsrechtbank terugvinden via deze link.

Je kan een advocaat aanstellen of dit verzoekschrift zelf neerleggen bij de griffie of het aangetekend verzenden.

Het verzoekschrift moet de volgende vermeldingen bevatten:

  • naam en voornaam;
  • adres;
  • de datum van de beslissing;
  • een samenvatting van de redenen waarom u deze beslissing betwist;
  • handtekening.

 

Termijn om beroep in te stellen 

De termijn om een beroep in te stellen is drie maanden vanaf de ontvangst van de bestreden beslissing. In principe is de ontvangstdatum de dag na de verzendingsdatum van de aangetekende brief.

 

Verschijnen voor de rechtbank 

Voor de rechtbank verschijnen kan op verschillende manieren:

  • je kan persoonlijk verschijnen;
  • je kan je door een advocaat laten vertegenwoordigen;
  • je kan je laten vertegenwoordigen door echtgenoot, een bloedverwant of een aanverwant. Die persoon moet in het bezit zijn van een schriftelijke volmacht;
  • je kan je laten vertegenwoordigen door een afgevaardigde van de vakbond. Die moet eveneens in het bezit zijn van een schriftelijke volmacht.