Personen ten laste van inkomende grensarbeiders

Sinds 1 januari 2011 moet je als persoon ten laste van een inkomende grensarbeider aansluiten bij de Vlaamse sociale bescherming, als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • je bent ouder dan 25 jaar;
  • je bent persoon ten laste van een inkomende grensarbeider die in Vlaanderen werkt;
  • je woont in een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland.

Sinds 1 januari 2011 kan je als persoon ten laste van een inkomende grensarbeider aansluiten bij de Vlaamse sociale bescherming, als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • je bent ouder dan 25 jaar;
  • je bent persoon ten laste van een inkomende grensarbeider die in Brussel werkt
  • je woont in een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland. 
Contact
Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming
Koning Albert II-laan 35 bus 37
1030 Brussel
België