Personeelsleden van internationale instellingen

Als beroepsactief of gepensioneerd personeelslid van een internationale organisatie kan je niet aansluiten bij de Vlaamse sociale bescherming als je wegens een internationaal verdrag of protocol niet kan aansluiten bij de Belgische sociale zekerheid.

Download deze lijst van instellingen.

Om te bepalen of je voor een bepaald jaar vrijgesteld bent, wordt gekeken naar de situatie op de referentiedatum:

  • referentiedatum 1 januari 2015 voor referentieperiode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015;
  • referentiedatum 1 januari 2016 voor referentieperiode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016;
  • referentiedatum 1 januari 2017 voor referentieperiode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 enz.

 

Vrijstelling bewijzen


Woon je in Vlaanderen?

Stuur ons dan het doc bestandFormulier voor de verklaring over het statuut van niet-Belgisch sociaal verzekerde (177 kB) .


Woon je in Brussel?

Dan hoef je de vrijstelling enkel te bewijzen als je aangesloten bent bij een zorgkas. Stuur ons dan het doc bestandFormulier voor de verklaring over het statuut van niet-Belgisch sociaal verzekerde (177 kB) .

Ben je niet aangesloten bij een zorgkas, dan hoef je niets te ondernemen.

 

Aangesloten bij een zorgkas en bijdragen al betaald

Vraag de terugbetaling aan bij de zorgkas waar je de zorgbijdrage(n) betaald hebt.

 

Niet langer vrijgesteld


Woon je in Vlaanderen?

Verlies je in de loop van een referentieperiode je statuut van buitenlands verzekerde, dan moet je aansluiten bij een zorgkas naar keuze met ingang van de eerste dag van de volgende referentieperiode. De zorgbijdrage moet uiterlijk 31 december van het volgende jaar op de rekening van je zorgkas staan.

Als je vóór 1 juli van dat referentiejaar niet bent aangesloten bij een zorgkas, dan ben je ambtshalve aangesloten bij de Vlaamse Zorgkas met ingang van 1 januari van die referentieperiode.


Woon je in Brussel?

Verlies je in de loop van een referentieperiode je statuut van buitenlands verzekerde, dan kan je vrijwillig aansluiten bij een zorgkas naar keuze met ingang van de eerste dag van de volgende referentieperiode. Je kan aansluiten bij een zorgkas en de zorgbijdrage betalen tot en met 31 december van het tweede jaar nadat je het statuut van buitenlands verzekerde verloren hebt.

Contact
Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming
Koning Albert II-laan 35 bus 37
1030 Brussel
België