Je inkomen en je partner: wat telt mee om je tegemoetkoming te bepalen?

Hoeveel tegemoetkoming je krijgt, hangt af van hoeveel zorg je nodig hebt en het inkomen van jou en je partner.

 • Er zijn 5 categorieën van zorgzwaarte. Bij elke categorie hoort een maximaal maandelijks bedrag voor de tegemoetkoming.
 • Hoe hoger je inkomen en dat van je partner, hoe meer er wordt afgetrokken van dat maximumbedrag.

De meest voorkomende inkomstenbronnen van jou en/of je partner waarmee rekening gehouden wordt zijn:

 • Pensioen
 • Inkomen uit arbeid
 • Vervangingsinkomen
 • Spaargelden
 • Beleggingen
 • Eigendommen (huis, bouwgrond, weiland,..)
 • Verkoop of schenking van eigendommen

Wie telt als partner?

Je partner is een persoon die:

 • op hetzelfde adres woont (ingeschreven is)
  EN
 • geen bloed- of aanverwant is in de eerste, tweede of derde graad.
 • eerste graad: vb kind, ouder, schoonouder
 • tweede graad: vb broer, zus, grootouder, schoonbroer, schoonzus
 • derde graad: vb oom, tante