Je aansluiting bij een zorgkas

Vanaf 1 januari 2017 is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden een onderdeel van de Vlaamse sociale bescherming.

Zo’n 350.000 zorgbehoevenden in Vlaanderen krijgen via de Vlaamse Sociale Bescherming elke maand een budgetom de zorg die ze nodig hebben, rond zich te organiseren.

Iedereen die in Vlaanderen woont, betaalt elk jaar aan een zorgkas een zorgbijdrage voor de Vlaamse Sociale Bescherming. De meeste mensen hebben hun zorgkas bij hun ziekenfonds. Er is ook een zorgkas van de Vlaamse overheid. Deze zorgkassen organiseren de Vlaamse Sociale Bescherming in opdracht van de Vlaamse overheid en zijn uw hulp- en contactpunt.

Om een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden te krijgen, moet u dus ook aan uw zorgkas een zorgbijdrage voor de Vlaamse sociale bescherming betalen.

Meer info over aansluiten bij de Vlaamse sociale bescherming.