Inkomende grensarbeiders die in Wallonië verblijven

Bepaalde inwoners van Wallonië moeten of kunnen aansluiten bij de Vlaamse sociale bescherming. Zij moeten hiervoor wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Verplichte aansluiting

Je bent als inwoner van Wallonië verplicht aan te sluiten bij de Vlaamse sociale bescherming als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • je bent ouder dan 25 jaar;
 • je bent Belgisch sociaal verzekerd omwille van tewerkstelling in Vlaanderen (vroeger of nu);
 • je hebt onmiddellijk voorafgaand aan je tewerkstelling in Vlaanderen, gewoond of gewerkt in een andere lidstaat van de EU, EER of Zwitserland OF je hebt tijdens je tewerkstelling in Vlaanderen ook in een andere EU-lidstaat, EER-lidstaat of in Zwitserland gewoond.

Personen ten laste van inkomende grensarbeiders moeten eveneens aansluiten vanaf 1 januari 2011. Meer informatie vindt u onder Personen ten laste van inkomende grensarbeiders.

Voorbeelden

 • Een inwoner van Wallonië, ouder dan 25 jaar, werkt in Frankrijk tot eind 2015. Onmiddellijk hierna, vanaf 1 januari 2016 gaat hij in Vlaanderen werken. Hij moet vanaf 2016 aansluiten bij de Vlaamse sociale bescherming.
 • Een inwoner van Wallonië, ouder dan 25 jaar, heeft de Franse nationaliteit. Hij werkt in Frankrijk tot juli 2015 en onmiddellijk erna gaat hij in Vlaanderen werken. Hij moet aansluiten vanaf 1 januari 2016.
 • Een persoon, ouder dan 25 jaar, woont in Nederland en werkt in Vlaanderen. Hij verhuist op 1 september 2015 naar Wallonië en blijft in Vlaanderen werken. Deze persoon moet aansluiten vanaf 1 januari 2016.

 

Facultatieve aansluiting

Je kan als inwoner van Wallonië vrijwillig aansluiten bij de Vlaamse sociale bescherming als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • je bent ouder dan 25 jaar;
 • je bent Belgisch sociaal verzekerd omwille van tewerkstelling in Brussel (vroeger of nu);
 • je hebt onmiddellijk voorafgaand aan je tewerkstelling in Brussel, gewoond of gewerkt in een andere lidstaat van de EU, EER of Zwitserland OF je hebt tijdens je tewerkstelling in Brussel ook in een andere EU-lidstaat, EER-lidstaat of in Zwitserland gewoond;

Personen ten laste van inkomende grensarbeiders kunnen eveneens aansluiten vanaf 1 januari 2011. Meer informatie vindt u onder Personen ten laste van inkomende grensarbeiders.

Voorbeelden

 • Een persoon, ouder dan 25 jaar, woont in Frankrijk tot eind 2015. Hij verhuist naar Wallonië op 1 januari 2016, en is vanaf die datum ook tewerkgesteld in Brussel. Dat is zijn eerste tewerkstelling. Hij kan vanaf 2016 vrijwillig aansluiten bij de Vlaamse sociale bescherming.
 • Een persoon, ouder dan 25 jaar, woont in Nederland en werkt in Vlaanderen. Hij verhuist op 1 september 2015 naar Wallonië en blijft in Vlaanderen werken. Hij moet aansluiten vanaf 1 januari 2016.

 

Plaats van tewerkstelling

De plaats van tewerkstelling wordt als volgt bepaald:

 • beroepsactief: de plaats van tewerkstelling is de plaats waar je werkt op 1 januari van het jaar in kwestie;
 • niet-beroepsactief en niet-gepensioneerd: de plaats van tewerkstelling is de plaats waar je werkte op 1 januari van het jaar van je laatste tewerkstelling;
 • Belgisch gepensioneerd: de plaats van tewerkstelling is
  • Wallonië als je er in je actieve loopbaan ooit gewerkt hebt; 
  • de plaats waar je op 1 januari van het laatste jaar voor je pensioen gewerkt hebt als je in je loopbaan nooit in Wallonië gewerkt hebt.
Contact
Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming
Koning Albert II-laan 35 bus 37
1030 Brussel
België