Inkomende grensarbeiders die in een andere EU- of EER-lidstaat of in Zwitserland wonen

Ben je in Vlaanderen of Brussel tewerkgesteld, maar woon je in een andere  EU-, EER-lidstaat of in Zwitserland, dan moet of kan je aansluiten bij de Vlaamse sociale bescherming, al naargelang je officiële plaats van tewerkstelling.

Verplicht bij tewerkstelling in Vlaanderen

Je bent verplicht aan te sluiten bij de Vlaamse sociale bescherming, als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • je bent ouder dan 25 jaar;
 • je woont niet in België, maar wel in een andere lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland;
 • je bent sociaal verzekerd in België wegens een tewerkstelling in Vlaanderen. Dit geldt ook als je je werk in Vlaanderen combineert met een tewerkstelling in Brussel, Wallonië en/of in het Duitse taalgebied.

Je moet ten vroegste met terugwerkende kracht aansluiten bij een zorgkas vanaf 1 januari 2005.

Personen ten laste van inkomende grensarbeiders moeten aansluiten vanaf 1 januari 2011. Meer informatie vind je onder Personen ten laste van inkomende grensarbeiders.

 

Vrijwillig bij tewerkstelling in Brussel

Je kunt vrijwillig aansluiten bij de Vlaamse sociale bescherming, als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • je bent ouder dan 25 jaar;
 • je woont niet in België, maar wel in een andere lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland;
 • je bent sociaal verzekerd in België wegens een tewerkstelling in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Je kan ten vroegste met terugwerkende kracht aansluiten bij een zorgkas vanaf 1 januari 2005.

Personen ten laste van inkomende grensarbeiders kunnen aansluiten vanaf 1 januari 2011. Meer informatie vind je onder Personen ten laste van inkomende grensarbeiders.

 

Uitzonderingen

 • Als de hoofdzetel van je werkgever gevestigd is in Vlaanderen of Brussel, en je zelf tewerkgesteld bent in Wallonië, dan kan je niet aansluiten bij de Vlaamse sociale bescherming.
 • Als je in Andorra, Monaco, San Marino of Vaticaanstad woont, en je bent Belgisch sociaal verzekerd, dan kan je niet aansluiten bij de Vlaamse sociale bescherming.  

 

Tewerkstelling bewijzen

Als beroepsactieve inkomende grensarbeider moet je jaarlijks aan de zorgkas bewijzen:

Als niet-beroepsactieve inkomende grensarbeider moet je eenmalig (tenzij je situatie verandert) aan de zorgkas bewijzen:

 • dat je in een andere lidstaat woont op de eerste dag van de referentieperiode;
 • dat je, op de eerste dag van de referentieperiode, een uitkering krijgt van de Belgisch sociale zekerheid wegens vroegere tewerkstelling in Vlaanderen of Brussel.

Je kan je tewerkstelling met alle rechtsmiddelen bewijzen: clausules uit de arbeidsovereenkomst, verklaring op erewoord van de werkgever, ...

Wat zijn de referentiedata?

Om te bepalen of je als inkomende grensarbeider voor een bepaald jaar moet/kan aansluiten, wordt gekeken naar de situatie op de referentiedatum:

 • referentiedatum 1 januari 2015 voor referentieperiode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015;
 • referentiedatum 1 januari 2016 voor referentieperiode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016;
 • referentiedatum 1 januari 2017 voor referentieperiode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 enz.
Contact
Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming
Koning Albert II-laan 35 bus 37
1030 Brussel
België