In 2016 al een tegemoetkoming gekregen of aangevraagd? Wat doen op 1/1/2017?

In 2016 kwam de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden van de federale overheid (de nationale sociale zekerheid). Vanaf 2017 komt de tegemoetkoming van de Vlaamse Sociale Bescherming.

Betalingen en aanvragen lopen gewoon door

Wat als u al een tegemoetkoming hulp aan bejaarden krijgt? Dan hoeft u niets te doen. U blijft uw tegemoetkoming gewoon elke maand krijgen op uw rekening. Onthou wel dat u vanaf 2017 met eventuele vragen het best aanklopt bij uw zorgkas, ziekenfonds of OCMW.

Ook als u al een aanvraag lopen hebt, hoeft u niets te doen. Uw aanvraag loopt gewoon verder en u krijgt de beslissing thuis opgestuurd. Ook voor u wordt vanaf 2017 uw zorgkas, ziekenfonds of OCMW uw eerste aanspreekpunt.

Bij verhuis

Alleen als u uit Vlaanderen verhuist, naar Brussel of Wallonië, moet u een nieuwe aanvraag doen. In dat geval moet u aankloppen bij de federale overheid. In Brussel en Wallonië blijft voorlopig de federale overheid de tegemoetkomingen organiseren. Bij een verhuis uit Brussel naar Vlaanderen doet u een nieuwe aanvraag bij uw zorgkas.