Een verhuis of andere verandering van persoonlijke gegevens

Verhuis binnen Vlaanderen

Als je verhuist binnen Vlaanderen en je deelt dat aan de gemeente mee, dan wordt je zorgkas via het Rijksregister op de hoogte gebracht van je verhuizing. Je moet het dus niet zelf aan je zorgkas meedelen.

Persoonlijke gegevens veranderen

Andere wijzigingen van je persoonlijke gegevens, zoals een nieuw telefoonnummer of rekeningnummer, moet u aanpassen via je online dossier

Verhuis van Wallonië of Brussel naar Vlaanderen?

Wie in Brussel of Wallonië woont en een tegemoetkoming voor hulp bejaarden ontvangt, moet bij een verhuis naar Vlaanderen zijn tegemoetkoming opnieuw aanvragen.

De Directie-Generaal Personen met een Handicap zal je een brief sturen met de nodige informatie om je dossier in orde te brengen. Verhuis je naar Vlaanderen, dan moet je zo snel mogelijk een aanvraag indienen in Vlaanderen, op het moment dat je officieel verhuisd bent. Doe dit binnen de 3 maanden om geen tegemoetkomingen te verliezen.

Verhuis van Vlaanderen naar Wallonië of Brussel?

Wie in Vlaanderen woont en een tegemoetkoming voor hulp bejaarden ontvangt, moet bij een verhuis naar Wallonië of Brussel zijn tegemoetkoming opnieuw aanvragen.

De zorgkas zal je een brief sturen met de nodige informatie om je dossier in orde te brengen. Verhuis je naar Wallonië of Brussel, dan moet je zo snel mogelijk een aanvraag indienen bij de Directie-generaal Personen met een Handicap, op het moment dat je officieel verhuisd bent. Doe dit binnen de 3 maanden om geen tegemoetkomingen te verliezen.

Bij overlijden

De tegemoetkoming wordt uitbetaald tot en met de maand van het overlijden.