De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden combineren met andere tegemoetkomingen

Je kan de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden combineren met de andere tegemoetkomingen van de Vlaamse sociale bescherming.

Je kan de tegemoetkoming niet combineren met een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming.