Buitenlandse studenten die in Vlaanderen of Brussel verblijven

Buitenlandse studenten die in Vlaanderen of Brussel verblijven kunnen niet aansluiten bij de Vlaamse sociale bescherming als ze afkomstig zijn uit een andere lidstaat van de EU, EER of uit Zwitserland.

Ook buitenlandse studenten uit andere landen dan de EU, EER of Zwitserland kunnen niet aansluiten als ze een tijdelijke verblijfsvergunning hebben als student, onderzoeker of familielid.

Hebben ze die tijdelijke verblijfsvergunning niet, dan moeten ze wél aansluiten als ze in Vlaanderen wonen. Ze kunnen vrijwillig aansluiten als ze in Brussel wonen.  Tot 1 januari 2009 waren studenten afkomstig uit een staat buiten de EU, EER en niet uit Zwitserland, wel verplicht aan te sluiten als zij in Vlaanderen woonden. Bij woonplaats in Brussel, konden zij tot deze datum vrijwillig aansluiten.

Contact
Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming
Koning Albert II-laan 35 bus 37
1030 Brussel
België