Bezwaar tegen de beslissing van de zorgkas over het basisondersteuningsbudget

Als je niet akkoord gaat met de beslissing van de zorgkas over het basisondersteuningbudget, dan kan je een bezwaar indienen bij het Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming via het bezwaarformulier (zie download).
Je kan geen bezwaar indienen bij het Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming over de erkenning van de handicap, of over het attest of bewijs waarmee de behoefte aan zorg en ondersteuning moet worden aangetoond.

Stuur het digitaal ingevulde Wordformulier (zie download) bij voorkeur naar bezwaarzorgverzekering@zorg-en-gezondheid.be. Op die manier garandeert u de snelle verwerking van uw dossier.

Je dient het bezwaar in binnen de 90 dagen na ontvangst van de beslissing.

Als je bezwaarschrift ontvankelijk is, dan bezorgt het Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming het aan de Bezwaarcommissie. Die geeft binnen 3 maanden na ontvangst een gemotiveerd advies aan het Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming.

Het Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming neemt, binnen 1 maand na ontvangst van het advies, een gemotiveerde beslissing. Je ontvangt deze binnen de 8 dagen via een aangetekende brief.

Als je niet akkoord gaat met die beslissing, dan kan je binnen de 3 maanden na ontvangst van de beslissing een beroep instellen voor de arbeidsrechtbank.