Belgische militairen die in het buitenland verblijven

Belgische militairen zijn niet onderworpen aan de verplichte ziekteverzekering voor werknemers. Toch zijn zij Belgisch sociaal verzekerd. Die kosten worden namelijk gedragen door het Ministerie van Defensie. Dat geldt ook voor Belgische militairen die werken bij de Belgische divisie van de NAVO.

Facultatief voor Belgische militairen die in de EU, EER of in Zwitserland verblijven

Belgische militairen die (zo goed als) permanent verblijven in een andere EU- of EER-lidstaat dan België of in Zwitserland hebben de keuze: zij kunnen vrijwillig aansluiten bij de Vlaamse sociale bescherming, maar zijn daar niet toe verplicht.

 

Belgische militairen die buiten de EU, EER of Zwitserland verblijven

Bij Belgische militairen die (zo goed als) permanent buiten de EU of EER en niet in Zwitserland verblijven, wordt er gekeken naar de gemeente waar zij in België officieel ingeschreven zijn:

  • als ze ingeschreven zijn in een gemeente in Vlaanderen moeten zij aansluiten bij de Vlaamse sociale bescherming;
  • als ze ingeschreven zijn in een gemeente in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, dan kunnen zij vrijwillig aansluiten bij de Vlaamse sociale bescherming;
  • als ze ingeschreven zijn in een gemeente in Wallonië, dan kunnen zij niet aansluiten bij de Vlaamse sociale bescherming.
Contact
Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming
Koning Albert II-laan 35 bus 37
1030 Brussel
België