Basisondersteuningsbudget voor personen met een handicap

Wat is het basisondersteuningsbudget?

 • Het basisondersteuningsbudget is een nieuwe Vlaamse tegemoetkoming voor mensen met een handicap.
 • Het gaat om 300 euro per maand (een vast, niet belastbaar bedrag).
 • Wie het krijgt, kan het geld vrij spenderen en hoeft geen verantwoording of uitgavebewijs te geven.
 • De zorgkassen zullen dit bedrag uitbetalen.
 • Het is een onderdeel van de Vlaamse Sociale Bescherming.

Voor wie?

Het basisondersteuningsbudget is voor mensen met een erkende handicap (wat per definitie moet erkend zijn voor je 65 jaar werd) en een vastgestelde ondersteuningsnood. Ze moeten daarvoor al een bestaand attest of bewijs hebben.

Het gaat om deze groepen van mensen:

 1. Sinds september 2016 wordt het basisondersteuningsbudget uitbetaald aan volwassenen met een handicap die op de wachtlijst staan voor gehandicaptenzorg. Dit betekent geregistreerd staan met een actieve zorgvraag op de “Centrale Registratie voor Zorgvragen”-databank op 31 december 2014 én op 1 januari 2016.
 2. In 2017 breidt deze groep uit met minderjarigen en jongvolwassenen tot 25 jaar met een handicap. Ook hier gaat het om specifieke groepen die al geregistreerd zijn en bestaande attesten hebben.

Er zijn twee bijkomende voorwaarden:

 1. Deze mensen mogen geen gebruik maken van de zogenaamde “niet-rechtstreeks toegankelijke hulp” bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Wie van deze hulp gebruik maakt, kan vanaf 1 januari 2017 onder bepaalde voorwaarden overstappen naar het basisondersteuningsbudget.
  Naast de niet-rechtstreeks toegankelijke hulp van het VAPH zijn er nog andere vormen van ondersteuning, die ze niet kunnen combineren met het basisondersteuningsbudget.
 2. Ze moeten aangesloten zijn bij een zorgkas. Wie ouder is dan 25 betaalt daarvoor jaarlijks een bijdrage van 50 euro (of 25 euro voor wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming). Wie jonger is dan 25 en in aanmerking komt voor een basisondersteuningsbudget, kan gratis aansluiten.

Hoe krijgen of aanvragen?

Behoor je tot een van de groepen voor een basisondersteuningsbudget, dan zal je zorgkas contact met je opnemen zodra je in aanmerking komt voor een budget. Je hoeft zelf geen aanvraag te doen of contact op te nemen. De zorgkas zal je met een brief op de hoogte brengen en indien nodig bijkomende gegevens opvragen. Je zorgkas betaalt het basisondersteuningsbudget uit. De uitbetaling gebeurt telkens op het einde van de maand.

Behoor je niet tot een van deze groepen, dan kan je geen basisondersteuningsbudget krijgen of aanvragen.

Arthur krijgt een basisondersteuningsbudget
Een vraag over het BOB?
Delen van persoonsgegevens

Om het Basisondersteuningsbudget toe te kennen, gebruikt het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming op basis van uw rijksregisternummer elektronische persoonsgegevens die andere overheidsinstanties over u hebben. Zo hoeven we u dus geen gegevens meer te vragen die al bij een andere overheidsinstantie bekend zijn.

Het betreft gegevens waarmee we u kunnen identificeren: uw naam, uw adres, uw rijksregisternummer, een telefoonnummer, een bankrekeningnummer, een e-mailadres, …

Met deze gegevens kunnen we uw aanvraag sneller en correct behandelen met respect voor uw privacy en met de nodige garanties om uw gegevens veilig te houden.