Bezwaar aantekenen of in beroep gaan

Bezwaren over het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Je hebt een beslissing gekregen van je zorgkas over je zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (de zorgverzekering), bijvoorbeeld dat je dat zorgbudget niet (meer) krijgt. En je bent het daar niet mee eens. Dan kan je online een bezwaar instellen bij het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming

Bezwaren over het zorgbudget voor mensen met een handicap

Ga je niet akkoord met de beslissing van de zorgkas over het zorgbudget voor mensen met een handicap of basisondersteuningbudget? Dan kan je online een beroep indienen bij het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming. 

Bezwaren over het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Ga je niet akkoord met een beslissing van je zorgkas over een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (de tegemoetkoming hulp aan bejaarden)? De enige manier om hiertegen in beroep te gaan, is met een procedure bij de arbeidsrechtbank

Je zorgkas kan in bepaalde situaties beslissen om een zorgbudget terug te vorderen. Je kan daartegen online een beroep indienen bij het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming.

Bezwaar over een beslissing over je mobiliteitshulpmiddel

Heb je een brief gekregen van je zorgkas waarin staat dat je geen tegemoetkoming krijgt voor je mobiliteitshulpmiddel, of voor een ander mobiliteitshulpmiddel dan je gehoopt had? Je kan tegen die beslissing eventueel in beroep gaan. Dat doe je bij de arbeidsrechtsbank.

In beroep gaan bij de arbeidsrechtbank

Heb je bij het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming een bezwaar ingediend over je zorgbudget en ben je het niets eens met de beslissing over dat bezwaar? Of wil je in beroep gaan tegen een beslissing over je zorgbudget voor ouderen met een zorgnood? Start dan een procedure bij de arbeidsrechtbank. 

De boete aanvechten

Hebt u een boete gekregen omdat u uw zorgpremies niet hebt betaald en vindt u dat onterecht? U kan via een formulier een bezwaar indienen tegen die boete.