Formulieren voor zorgbudgetten

Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

doc bestandFormulier om een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden aan te vragen (bij mantel-en thuiszorg) (328 kB)

Met dit formulier kan je een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden aanvragen. Gebruik dit formulier:

  • als je zorgbehoevend bent en thuis woont;
  • bij een eerste aanvraag, om wijzigingen te melden aan je zorgkas of om je lopend zorgbudget te verlengen;
  • als je na een verblijf in een woonzorgcentrum, rust- en verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis terug verhuist naar je eigen thuissituatie;

Dien dit formulier in bij je zorgkas

Als je al als zorgbehoevende erkend bent op basis van een andere regelgeving, mag je het attest op basis van die regelgeving gebruiken. De attesten die in aanmerking komen, vind je bij vraag 10 van het formulier.


doc bestandFormulier om gegevens aan te vullen voor een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (bij mantel-en thuiszorg) (293 kB)

Dit is een formulier voor de zorgkassen. De zorgkas gebruikt dit formulier om bijkomende gegevens van een zorgbehoevende op te vragen, bijvoorbeeld het rekeningnummer waarop ze een zorgbudget moeten betalen.

Ze gebruiken dit formulier als het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden automatisch is toegekend in een mantel- of thuiszorgsituatie. Dat kan bijvoorbeeld op basis van een attest van een dienst voor gezinszorg of aanvullende thuiszorg, of een dienst voor logistieke hulp.


doc bestandFormulier om een registratie als mantelzorger aan te vragen (242 kB)

Met dit formulier kan je je als mantelzorger van de zorgbehoevende bij de zorgkas laten registreren. Mantelzorg is de hulp en zorg die je als familielid of vriend aan de zorgbehoevende biedt.

Dien dit formulier in bij de zorgkas van de zorgbehoevende.


doc bestandFormulier om een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden aan te vragen (bij verblijf in residentiële zorg) (245 kB)

Met dit formulier kan je een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden aanvragen als je verblijft in een woonzorgcentrum, rust- en verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis (de zogeheten "residentiële zorg"). 

Je gebruikt dit formulier bij een eerste aanvraag, bij een verandering van zorgvorm naar residentiële zorg of bij een herziening van uw beslissing.

Dien het formulier in bij je zorgkas, samen met het attest hieronder.


doc bestandFormulier voor een verblijfsattest voor residentiële zorg (184 kB)

Met dit attest bewijs je dat je in een erkend woonzorgcentrum, een erkend rust- en verzorgingstehuis of een erkend psychiatrisch verzorgingstehuis verblijft. Je kan dan een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden krijgen. 

Verblijf je in een centrum voor kortverblijf of een dagverzorgingscentrum, dan kom je niet in aanmerking voor dat zorgbudget.
Dien dit attest samen met het aanvraagformulier in bij je zorgkas.


Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

doc bestandFormulier om de uitbetaling voor een overleden persoon aan te vragen van een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (220 kB)

Met dit formulier kan je de uitbetaling aanvragen van zorgbudgetten voor ouderen met een zorgnood die niet uitbetaald konden worden na het overlijden van de zorgbehoevende.