Bezwaar tegen de beslissing over uw zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuninsbudget)

Ga je niet akkoord met de beslissing van de zorgkas over het zorgbudget voor mensen met een handicap of basisondersteuningbudget? Dan kan je een bezwaar indienen bij het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming. 

> Zie ook: bezwaar tegen de terugvordering van een zorgbudget

Je kan geen bezwaar indienen bij het Agentschap  Vlaamse Sociale Bescherming over de erkenning van de handicap, of over het attest of bewijs waarmee de behoefte aan zorg en ondersteuning moet worden aangetoond.


Bewaar indienen

Stuur dit doc bestandFormulier om een bezwaar in te dienen tegen de beslissing van de zorgkas over een basisondersteuningsbudget (249 kB)  naar bezwaarzorgverzekering@zorg-en-gezondheid.be.

Dien het bezwaar in binnen de 90 dagen na ontvangst van de beslissing.


Beslissing

Als je bezwaarschrift ontvankelijk is, dan bezorgt het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming het aan de Bezwaarcommissie. Die geeft een gemotiveerd advies aan het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming.

Het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming neemt op basis van het advies, een gemotiveerde beslissing. Je ontvangt deze binnen de 8 dagen via een aangetekende brief.

Als je niet akkoord gaat met die beslissing over je bewaar, dan kan je binnen de 3 maanden na ontvangst van de beslissing een beroep instellen voor de arbeidsrechtbank.