Bezwaar aantekenen of in beroep gaan

Bezwaren over het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Je hebt een beslissing gekregen van je zorgkas over je zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (de zorgverzekering), bijvoorbeeld dat je dat zorgbudget niet (meer) krijgt. En je bent het daar niet mee eens. Dan kan je online een bezwaar instellen bij het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming

Bezwaren over het zorgbudget voor mensen met een handicap

Ben je het niet eens met een beslissing van je zorgkas over een zorgbudget voor mensen met een handicap (het basisondersteuningsbudget)? Dan kan je via een formulier een bezwaar indienen bij het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming

Bezwaren over het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Ga je niet akkoord met een beslissing van je zorgkas over een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (de tegemoetkoming hulp aan bejaarden)? De enige manier om hiertegen in beroep te gaan, is met een procedure bij de arbeidsrechtbank

Je zorgkas kan in bepaalde situaties beslissen om een zorgbudget terug te vorderen. Je kan daartegen bezwaar indienen bij het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming. Stuur ons daarvoor het bezwaarformulier met de nodige bewijsstukken.

In beroep gaan bij de arbeidsrechtbank

Heb je bij het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming een bezwaar ingediend over je zorgbudget en ben je het niets eens met de beslissing over dat bezwaar? Of wil je in beroep gaan tegen een beslissing over je zorgbudget voor ouderen met een zorgnood? Start dan een procedure bij de arbeidsrechtbank. 

De boete aanvechten

Hebt u een boete gekregen omdat u uw zorgpremies niet hebt betaald en vindt u dat onterecht? U kan via een formulier een bezwaar indienen tegen die boete.