afbeelding zorgpremie.

Je zorgpremie komt goed terecht

De Vlaamse sociale bescherming is er dankzij jouw solidariteit. Net als 4,5 miljoen inwoners van Vlaanderen betaal je elk jaar een zorgpremie van 51 euro of 26 euro. Daarmee verbeter je de levenskwaliteit van meer dan 300.000 zorgbehoevenden in Vlaanderen.

Hoemapge zorbudget

Heb je recht op een zorgbudget?

Een zorgbudget is een maandelijkse tegemoetkoming voor mensen die veel zorg nodig hebben, bijvoorbeeld voor ernstige gezondheidsproblemen of een handicap. Zo kunnen zorgbehoevenden extra zorguitgaven opvangen, zoals vervoerskosten, verzorgingsmateriaal of een bijdrage in het woonzorgcentrum.

afbeelding zorgen

Mobiliteitshulpmiddelen

Vanaf 1 januari 2019 worden mobiliteitshulpmiddelen een onderdeel van de Vlaamse sociale bescherming. Wie een hulpmiddel nodig heeft om zich te verplaatsen, zal via de Vlaamse sociale bescherming een "mobiliteitshulpmiddel" kunen kopen of huren.

Ben je het niet eens met je boete of een beslissing van de zorgkas?  Dien een bezwaar in of ga in beroep.

5 dingen die je nog niet wist over je zorgpremie en je zorgbudget

  1. Woon je in het Vlaamse Gewest, dan betaal je vanaf je 26e elk jaar een zorgpremie voor de Vlaamse sociale bescherming. In Brussel is die zorgpremie niet verplicht en kies je zelf of je deel wil uitmaken van de Vlaamse sociale bescherming.
  2. Als je je zorgpremie niet betaalt, riskeer je een boete van 250 euro.
  3. Wie een zorgbudget krijgt, mag het vrij besteden. Dat geeft mensen de vrijheid om zelf te kiezen welke zorg en hulp ze met hun budget willen betalen om een zo normaal en aangenaam mogelijk leven te leiden.
  4. Ga je niet akkoord met een beslissing van de zorgkas over je zorgbudget? Teken dan bezwaar aan bij het Agentschap  Vlaamse Sociale Bescherming.
  5. Een zorgkas is niet hetzelfde als een ziekenfonds. Je betaalt je zorgpremie aan je zorgkas. Of je kan er terecht bij vragen over het zorgbudget. Elk ziekenfonds heeft zo’n zorgkas, en er is ook een zorgkas van de Vlaamse overheid.
afbeelding zorgkas

Neem contact op met je zorgkas

Heb je nog vragen over je zorgpremie? Denk je dat je recht hebt op een zorgbudget? Voor al je vragen kan je bij je zorgkas terecht.

afbeelding in de pijplijn

Ook grote investeringen in de ouderenzorg

De Vlaamse sociale bescherming betaalt ook voor een heel groot deel van de zorg- en personeelskosten in de ouderenzorg (woonzorgcentra, dagverzorgingscentra…). Dat gebeurt nu nog achter de schermen, maar het zorgt ervoor dat ouderen lang niet alles zelf hoeven te betalen bij een verblijf in een ouderenzorgvoorziening. In een latere fase komt er een zorgticket. Dat zal je kunnen inruilen voor dienstverlening in verschillende zorgvoorzieningen zoals woonzorgcentra, diensten voor gezinszorg of centra voor geestelijke gezondheidszorg.